Ook in het buitenland wordt met interesse gekeken naar het ‘Practoraten’ model

Hoe wij in Nederland onderzoek in het mbo mogelijk maken via Practoraten, wordt ook in het buitenland met grote interesse bekeken. Op 30 januari 2024 vond een virtuele reeks beleidsdialogen plaats over onderwijs tussen Zuid-Afrika en Nederland.

Het Zuid-Afrikaanse departement voor Wetenschap en Innovatie, het Zuid-Afrikaanse departement voor Hoger Onderwijs en Vorming en de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden organiseerden deze dialogenreeks. Het belangrijkste doel: het opbouwen van een gemeenschap en netwerk tussen Zuid-Afrikaanse en Nederlandse belanghebbenden in de hoger onderwijs en mbo sectoren. En een verdere uitwisseling van beleid, kennis, docenten, personeel en studenten.

Thema’s

‘Wetenschap & mbo’

Wat is het verschil tussen nieuwsgierigheid, toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek? Hoe kunnen partners in beide sectoren hun krachten bundelen en elkaar versterken? Hoe kunnen we de kloof dichten, niet alleen in de wetenschap en TVET*, maar ook met universiteiten en arbeidsmarkt? Welke best practices worden in beide landen al toegepast?
*) In het Engels kan het MBO vertaald worden als: TVET (Technical and Vocational Education and Training). 

‘Open Onderwijs, Toegang & Wetenschap’

Waarom zijn open onderwijs, toegang en open science belangrijk en welk overheidsbeleid is er in Zuid-Afrika en NL? Welke kansen en risico’s van open onderwijs, toegang en open science moeten worden overwogen, met name binnen internationale samenwerkingsverbanden? Hoe kunnen meer bi- en multilaterale samenwerkingen helpen om open onderwijs, toegang en open wetenschap in beide landen te vergroten?

Bijdrage Practoraten.nl

Aan de sessies die twee dagen duurden, namen meer dan 100 deelnemers deel, en 33 sprekers. Vanuit Practoraten.nl gaf onze coördinator Marjolijn Postmaa (vanuit Practoraten.nl) een introductie over De beweging van Practoraten in Nederland.