Practoraat Samen Slim Zorgen partner in groot Europees project

De zorg-en welzijnssector in Nederland en Vlaanderen staat al jaren onder druk. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing zal het arbeidstekort in de toekomst exponentieel toenemen. Verder bestaat er vanuit onderwijs vaak onvoldoende aansluiting bij de veranderende competentievereisten van de arbeidsmarkt. Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen werken Nederlandse en Vlaamse partners samen om kennis uit te wisselen over simulatieonderwijs. Ze pakken dit gezamenlijk aan in de vorm van hybride leeromgevingen.

Europese samenwerking

Summa College is vanuit Practoraat Samen Slim Zorgen partner in een groot Interreg Vlaanderen-Nederland project. In het project StimulanZ richten 7 Vlaamse en 3 Nederlandse partners zich op het realiseren en inzetten van hybride leeromgevingen voor (toekomstige) zorgverleners met aandacht voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, interprofessioneel samenwerken en technologische wendbaarheid. De samenwerkende partners beogen hiermee een bijdrage te leveren aan het versterken van het arbeidspotentieel voor de zorgsector door studenten gelegenheid te bieden in veilige (simulatie) omgevingen vaardigheden op te doen en het behouden van het arbeidspotentieel in de zorgsector door werkende zorgverleners kansen te bieden te oefenen met nieuwe tools en technologieën in deze veilige (simulatie) omgevingen.

Het Practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg werkt in het project nauw samen met Fontys HBOV en Avans HBOV als Nederlandse partners en met Provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AP Hogeschool, Regionaal Technologisch Centrum-Antwerpen, VIVES-Noord en VIVES-Zuid als Belgische partners.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Europese Unie en voor de Nederlandse partners ook vanuit het ministerie van EZK en de Provincie Noord Brabant.

Ontwikkeling van onderwijs ondersteunende tools

Het Practoraat Samen Slim Zorgen houdt zich al langer bezig met het ontwikkelen en realiseren van onderwijs ondersteunende tools met een technologische component. Hierdoor zullen (toekomstige) zorgmedewerkers, die vaardig zijn in het toepassen van onderstaande technieken en hulpmiddelen, bijdragen aan het terugdringen van arbeidskrapte in de zorg.

  • VR omgeving waarin studenten oefenen met klinisch redeneren
    Zo is recent het eerste scenario van een VR omgeving opgeleverd waarin studenten kunnen oefenen met klinisch redeneren. Het Practoraat heeft hierin samengewerkt met Enversed. De bedoeling is dat er in het StimulanZ project meerdere scenario’s worden toegevoegd, met input vanuit de partners, zodat de ontwikkelde VR breed toepasbaar is.
  • Training omgaan met agressie
    Een andere doorontwikkeling die we in het kader van het StimulanZ project gaan oppakken, is het trainen van het omgaan met agressie. Fontys en Meliora/Saasen hebben daarin al stappen gezet, wij gaan de ontwikkelde toepassing implementeren in het MBO.
  • Slaap hulpmiddelen en sociale robots
    Daarnaast stimuleert het Practoraat het opnemen van diverse technologische hulpmiddelen in onderwijsprogramma’s, zoals diverse slaap hulpmiddelen, sociale robots en toepassingen gericht op bewegen.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

Het Practoraat Samen Slim Zorgen van Summa Zorg wil de ontwikkelingen in het StimulanZ project graag delen. Ook is – waar mogelijk en nodig – medewerking gewenst bij het uittesten of beoordelen van ontwikkelde concepten.