Practoraat

AgroFood – Biobased

DIT PRACTORAAT IS VERBONDEN AAN CURIO

Curio (voorheen ROC West-Brabant) heeft zich nadrukkelijk verbonden aan de ambitie van de regio door met het Innovatieprogramma Agrofood & Biobased bij te dragen aan de Human Capital Agenda ‘Plantaardige regio West-Brabant’. Het Practoraat is een van de pijlers van dit innovatieprogramma. De practor is op 1 december 2019 gestart en op 7 juli 2022 heeft hij zijn Practorale Rede gehouden op basis van plannen maar ook al van concrete resultaten!

DOEL

Op dit moment zijn er diverse transities gaande zoals over grondstoffen, eiwitten en energie. Deze spelen tegelijk met andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals milieu-,  klimaatbewustzijn, lifestyle, toenemende vergrijzing, woningnood, digitalisering en robotisering van de samenleving. Deze transities en ontwikkelingen hangen op de een of andere manier ook weer aan elkaar wat het geheel zo complex maakt.

Een mooi voorbeeld is als je met biobased/circulaire materialen wilt werken voor de woningbouw in plaats van op olie gebaseerde materialen, hiervoor vezelgewassen moeten worden geteeld op “landbouwgrond” die eigenlijk bestemd was voor voedselproductie. De vraag is of je de planten ook meervoudig kan verwaarden (alle onderdelen van de plant kunt gebruiken) of dat je kunt gaan werken met rotatiegewassen om twee doelen te dienen?

De genoemde transities spelen een heel belangrijke rol voor de bedrijven en instellingen die vragen bij neerleggen bij het Practoraat. Bedrijven zullen meer en meer op zoek gaan naar medewerkers die met veranderingen om kunnen gaan en dus los kunnen komen van “standaard procedures”. Ofwel samen op weg naar future-proof bedrijven. Dit vergt andere en vaak meer nieuwsgierige, analytische en onderzoekende vaardigheden om die verandering mee vorm en inhoud te geven. Nieuwsgierigheid is immers de basis van groei voor onze studenten en nieuwsgierigheid is de drijfveer achter leren.

Het practoraat kan gericht en projectmatig dergelijke vraagstukken onderzoeken, waarmee ondernemers in de regio ge-support worden (met nieuwe kennis). Daarnaast maken studenten kennis met actuele praktijkvraagstukken. Zo creëren we dus impact. Docenten zullen een meer coachende rol krijgen en zich sneller ontwikkelen vanwege de relatie met de beroepspraktijk. Het onderwijs als instituut zal uiteindelijk ook een andere rol krijgen in ons ecosysteem: van school naar regionale innovatiepartner waar we via learning communities elkaar gezamenlijk versterken in de regio. Kortom, onderzoekend leren en projectmatig werken komen centraal te staan.

ONDERZOEK

Binnen het domein agrofood kijken we naar duurzame bodem/water, innovatieve teelt en processing, plant inhoudsstoffen, voedselinnovatie en niet te vergeten de meervoudige valorisatie, ook wel vierkantsverwaarding genoemd. Er is veel analysewerk voorzien voor het laboratorium want “meten is weten” en veranderingen voeren we in de praktijk in op basis van “evidence based” Spraakmakende projectvoorbeelden zijn het ontwikkelen van duurzame én lekkere friet, 3d-printen van voedsel, nieuwe toepassingen van uienresten, verbouwen van exotisch fruit in de eigen regio, ontwikkelen van korte ketens, het telen van sla op water, duurzame verpakkingen, maar ook het opzetten van onderzoek-leeromgevingen. In het Practoraat Agrofood & Biobased is veel mogelijk, als het maar bijdraagt aan de onderwijsvernieuwing en impact maakt in de regio.

ORGANISATIE

Vragen van bedrijven komen rechtstreeks binnen bij de Practor, docent/onderzoekers en programmamanager of via het eigen Kennisloket Agrofood:

  • Onder begeleiding van de practor werken docent/onderzoekers en studenten van Curio gezamenlijk aan praktijkgerichte (onderzoek)vraagstukken van meestal regionale bedrijven of instellingen. Ons kernteam (onderzoeksgroep) is hierin cruciaal.
  • Hierbij worden zowel studenten van agrofood- als techniekopleidingen ingezet. Het beperkt zich niet alleen tot deze opleidingen, er komt ook meer aandacht voor de economische kant van deze innovaties. Bijvoorbeeld de afdeling Food & Future ontwikkelt eigentijdse en doelgroep gerelateerde content of voorlichting; ofwel story telling kan tegenwoordig heel krachtig worden ingezet! De studenten krijgen hierdoor veel meer inzichten mee omdat de vraagstukken van meerdere kanten belicht worden.
  • Alle onderzoeken vallen onder verantwoordelijkheid van de practor, maar de docent/ onderzoekers begeleiden als projectleider of coach het gehele project of delen ervan. Aangezien we vaak multidisciplinair werken, wisselen deze rollen afhankelijk van de specialisatie van het onderzoekdeel. Het kernteam van het Practoraat voert de monitoring van deze projecten uit, alsook de embedding van de methodes en resultaten in het onderwijs.

SAMENWERKING

Curio is een van de partners binnen de Brabant brede samenwerking “Brabant eet: Beet!”. Deze samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en overheden in Brabant heeft als doel: een verdere innovatie van agrifood in de kansrijke provincie, waarbij een verdere ontwikkeling van een duurzaam, toekomstgericht voedselsysteem voorop staat.

Er wordt in projecten samengewerkt met de lectoraten van HAS Green Academy en AVANS Hogeschool aan bijvoorbeeld het verwaarden van agro reststromen, de eiwittransitie of voedselverspilling.

  • Hier werken mbo en hbo studenten samen aan vraagstukken.
  • Het resultaat is dat hbo studenten begeleidende vaardigheden opdoen en de mbo studenten sneller inhoudelijke methodes oppakken; een win-win dus.

Onze ambitie is daarnaast om op termijn naast up-to-date laboratoria (in onze Learning Communities), ook Fieldlabs (onderzoek naar valorisatie) en Living Labs (betrokkenheid van gebruikers en consumenten) te organiseren om meer zingeving en impact te creëren.


COMMUNICATIE

We communiceren via onderstaande kanalen:


BETROKKENEN BIJ HET PRACTORAAT


CONTACTGEGEVENS

Practoraat Agrofood & Biobased | Curio
Van Konijnenburgweg 24
4611 HL Bergen op Zoom

E-mail: Practoraat-agrofood@curio.nl
Telefoon: 088 – 209 87 00


PUBLICATIES

Oudere publicaties:

Curio tv - Practoraat agrofood & biobased

Meer weten? Schroom niet en neem contact op