Practoraat

Airport & Aviation

Er gebeurt veel in de airport-branche. Door onder meer de robotisering en mondiale ontwikkelingen staan er veel veranderingen op stapel. Schiphol is één van de Nederlandse banenmotors. Wil je dat behouden, dan moet je ook als opleiding state of the art presteren en anticiperen op die veranderingen.

Er zijn drie redenen waarom het practoraat is opgestart. Ten eerste vanuit een economisch perspectief. 60 procent van de banen in de luchtvaart zijn op mbo-niveau, dus onze studenten gaan een groot deel uitmaken van de branche. Het onderwijs loopt toch vaak wat achteruit kijkend de toekomst in en achter branche aan. Met het practoraat willen wij duurzame verbindingen maken met bedrijven en kennis en vakmensen naar binnen halen, zodat we samen kunnen komen tot de beste resultaten.

De tweede reden dat het practoraat is gestart is vanuit zingevingsperspectief. Het is juíst ook bedoeld om de passie van docenten voor het onderwijs fris te houden. Het practoraat is een broedplaats voor innovatie waar overheid, onderwijs en het beroepenveld elkaar ontmoeten. Daarbij is iedereen welkom. Docenten, maar ook studenten als zij dat willen. Met het practoraat willen we een goede leergemeenschap creëren en het hoogste potentieel uit mensen halen. Het moet ook zorgen dat docenten en studenten met extra veel plezier werken en studeren. Maar ook dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert – en dat is het derde perspectief, namelijk het kwaliteitsperspectief. Er wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs, maar dat is voornamelijk bij het hbo en op de universiteit. Docenten kunnen zich binnen het practoraat bijvoorbeeld bezighouden met de vraag hoe ze deze onderzoeken kunnen laten doorvloeien naar het mbo, zodat wij hiervan profiteren.

Meer weten? Kijk op http://www.practoraatairport.nl/ of neem contact op met Peter Hulskemper, ‎ Programmaleider Practoraat Airport & Aviation – ‎MBO College Airport ROC van Amsterdam

Mail: p.hulskemper@rocva.nl

Mobiel: 06-10950369

Meer weten? Schroom niet en neem contact op