Practoraat

Airport & Aviation

Het Practoraat is verbonden aan het MBO College Airport van ROC van Amsterdam

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe practor aangesteld bij MBO College Airport: Lydia Kes. Zij heeft gekozen voor een nieuwe focus voor de komende jaren: kennisontwikkeling omtrent Competency Based Training & Assessment (CBTA).

Het gekozen onderwerp is gebaseerd op de wetgeving en reglementen die vanuit de internationale luchtvaartautoriteiten worden aangepast aan de enorme technologische ontwikkelingen die de luchtvaart de afgelopen decennia veiliger, groener en efficiënter hebben gemaakt. Opvallend is dat de huidige trainingsvoorschriften om in deze complexe en geavanceerde luchtvaart te kunnen werken, nauwelijks mee ontwikkeld zijn. De traditionele onderwijsmethoden die nog altijd door de luchtvaartautoriteiten worden gedicteerd, sluiten niet langer aan op wat de luchtvaart nodig heeft.

De bedrijven en samenwerkingspartners uit de luchtvaartsector waar het MBO College Airport voor opleidt, komen met deze beoogde transformatie naar CBTA voor diverse uitdagingen te staan:

  • Wat is CBTA precies?
  • Hoe kun je dit implementeren als vervanging voor het meer traditionele trainingsmodel?
  • Hoe kun je op basis van CBTA betrouwbaar diplomeren en certifiëren?
  • Wat betekent de implementatie van CBTA voor studenten, docenten en bedrijven?

 De komende jaren wil het Practoraat van College Airport zich bezighouden met o.a. deze vraagstukken en zich richten op kennisontwikkeling omtrent CBTA in de luchtvaart. De beoogde invulling is actueel en relevant voor de diverse luchtvaart gerelateerde opleidingen van het college en wordt breed gedragen vanuit het werkveld.

Onderzoek & Praktijk

Samen met de bedrijven, docententeams en studenten gaat het Practoraat experimenteren met CBTA om kennis en ervaring op te doen. Het Practoraat kan dit begeleiden d.m.v. voorlichting, ondersteuning bij curriculum ontwerp, pilot projecten met en bij bedrijven, en het aanreiken van wetenschappelijke kennis en inzichten. Op die manier kan het Practoraat van MBO College Airport zich verder ontwikkelen als hét kennisinstituut voor Competency Based opleiden in de luchtvaart.

In 2024 organiseert het practoraat in samenwerking met bedrijven op Schiphol een college-brede studiedag om gezamenlijk op te trekken en te anticiperen op deze ‘paradigm-shift’ naar CBTA in de luchtvaart.

Daarnaast werkt het practoraat met enkele LD docenten en medewerkers uit de verschillende teams en de luchtvaartbedrijven aan het ontwikkelen van een ‘Competency Passport for Aviation’ om het Leven Lang Leren & Ontwikkelen binnen de luchtvaart te stimuleren, structureren, faciliteren en documenteren.

Op deze manier streeft het Practoraat er naar om samen met de bedrijven future-proof curricula te kunnen ontwikkelen voor de luchtvaart en dé toonaangevende vakschool voor de luchtvaart te blijven.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de ontwikkeling tot kennisinstituut een wetenschappelijk fundament te geven, doet de practor promotieonderzoek naar CBTA in de luchtvaart aan de TU Delft, waarbij de onderwijscontext van MBO College Airport een centrale rol speelt. Door enkele onderzoeksprojecten gezamenlijk met docenten van het college uit te voeren, kan het Practoraat tevens bijdragen aan docentprofessionalisering. Gedurende 2023 worden deze onderzoeksprojecten opgezet binnen het college die door docent-onderzoekers zullen worden uitgevoerd binnen het Practoraat.


Communicatie:


Verbonden aan het practoraat

  • Lydia Kes – Practor & PhD Candidate ‘Transversal Competency Assessment in Aviation Maintenance’
  • Ben Pietersma – Projectleider Practoraat
  • Jørgen van Waes – Docent-onderzoeker ‘Subjectificatie in het MBO’
  • Anita Heidelstädt – Docent- onderzoeker ‘CBTA voor de mbo student in de luchtvaart’
  • Nicoline Smeele – Docent-onderzoeker ‘CBTA en de coachende docent voor de luchtvaart’