Practoraat

Airport & Aviation

Het Practoraat is verbonden aan het MBO College Airport van ROC van Amsterdam

Onderwijs is aan verandering onderhevig en moet steeds meer inspelen op nieuwe technologieën. Het Practoraat wil gepassioneerd, geïnspireerd en duurzaam omgaan met en inspelen op deze veranderingen. Wensen, ideeën en nieuwe technologieën vanuit onderwijs en bedrijfsleven komen samen in het Practoraat.

Doelen

Drie redenen liggen ten grondslag aan de start van ons Practoraat. De eerste is een economische: Zestig procent van de banen in de luchtvaart zijn banen op mbo-niveau. Dat betekent dat onze studenten een groot deel gaan uitmaken van de branche. Om te voorkomen dat het onderwijs ‘achteruitkijkend naar de toekomst’ en achter branche aan loopt is het Practoraat ingesteld. We willen met dit Practoraat duurzame verbindingen maken met bedrijven en kennis en vakmensen naar binnen halen, zodat we samen kunnen komen tot de beste resultaten.

De tweede reden is ingegeven vanuit zingevingsperspectief. Het Practoraat is een broedplaats voor innovatie waar overheid, onderwijs en het beroepenveld elkaar ontmoeten. Daarbij is iedereen welkom. Docenten, maar ook studenten als ze dat willen. Met het Practoraat willen we een goede leergemeenschap creëren en het hoogste potentieel uit mensen halen. En vooral de passie van docenten voor het onderwijs fris houden. De derde reden draait om kwaliteitsverbetering. Er wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs. Dat gebeurt voornamelijk in het hbo en aan de universiteit. Docenten kunnen zich binnen het Practoraat bijvoorbeeld bezighouden met de vraag hoe ze deze onderzoeken kunnen laten doorvloeien en vertalen naar het mbo, zodat wij hiervan profiteren.

De positie van de luchtvaartsector -en daarmee van Nederland-  wordt versterkt door deze duurzame en noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en praktijk. Daarmee maakt het Practoraat de cirkel rond.

Docenten, studenten en bedrijven worden uitgedaagd om samen hun wensen, ideeën en projecten uit te werken binnen het Practoraat. We volgen niet alleen ontwikkelingen; we initiëren ze ook. We zijn proactief. Denk aan nieuwe banen waar we nu nog geen weet van hebben.

Communicatie

www | practoraatairport.nl

white papers |


Betrokken bij het Practoraat

Practor/programmaleider: Peter Hulskemper
Docent onderzoekers: Rosa Jongbloed, Nathalie Rompen, Eelco de Wal, Jan Meerman, Erik Meuwsen
Onderwijskundigen: Yara van Oosterhout, Veerle Mulde
Leden klakbordgroep: Christa Schrier: Opleidingsmanager, Ivo van Oosterhout: Directeur innovatie, Philip Mol: Voorzitter MBO College


Contact

Peter Hulskemper
hulskemperp@rocva.nl
06-10950369