Practoraat

Automotive

Het doel van dit practoraat is het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbehendige MBO organisatie in de context van de veranderingen in het automotive vakgebied rondom product/markt/technologie, onderwijs en de praktijk. Een organisatie die snel kan inspelen op de nieuwe ontwikkelingen.

Het is de ambitie van Noorderpoort Automotive hiermee de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid te versterken en de verbinding te leggen met de ontwikkelingen die op landelijk niveau plaats vinden.

Het practoraat versterkt daarmee ook de rol van Noorderpoort Automotive als kenniscentrum en sluit aan op de ontwikkelingen die binnen en buiten de organisatie reeds gaande zijn.

Het doel van het practoraat ondersteunt het visiedocument wendbaar vakmanschap van Noorderpoort.

Verwachte resultaten        

De vernieuwingen sluiten aan op de ontwikkelingen in het onderwijs, vakgebied (automotive) en het bedrijfsleven. Enerzijds zal hiervoor kennis en kunde voor de opleiding ontwikkeld worden en anderzijds zal hiermee de wendbaarheid en toekomstbehendigheid van de opleiding vergroot/gerealiseerd worden.

Het practoraat zal vooral (adviserend, uitvoerend en planmatig) ondersteunend  zijn in de ontwikkelingen die buiten het reguliere onderhoud en vernieuwing van het curriculum plaats vinden tot en met de ontwikkeling van een niveau 5 MBO/AD Automotive.

Beoogde activiteiten

Alle hiervoor ontwikkelde innovatieprojecten zijn samengesteld in een projectportfolio met een categorisering en een hiërarchie rondom

  • de garage en dealer van de toekomst en
  • de technologie (elektrificatie, waterstof, robotica, materialen) en producten (voertuigdiversificatie)
  • onderwijskundige vernieuwing.

Projecten worden vormgegeven om het reguliere curriculum in het kader van keuzedelen MBO en curriculum vernieuwing door middel van ‘workshops’, projecten en onderwijsinnovatie.  In ieder project doorlopen we de volgende stappen Idee, Experiment, Evaluatie en Implementatie

Lees hier de practorale rede van Roeland Hogt bij zijn installatie als practor.

Lees hier de volledige publicatie over het Practoraat Automotive.

Meer weten? Neem contact op met Roeland Hogt, ‎ Practor Practoraat Automotive – ‎Noorderpoort

Mail: RMM.Hogt@noorderpoort.nl
Mobiel: 06-25681938
www.duurzameslimmemobiliteit.nl

Meer weten? Schroom niet en neem contact op