Het practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Het Practoraat is verbonden aan drie ROC’s, te weten: ROC Nijmegen, ROC Rivor in Tiel en Graafschap College in Doetinchem, het is vanaf 1 september 2017 actief en maakt onderdeel uit van het project ‘Beroepsonderwijs in Logistics Valley’, dat gefinancierd wordt vanuit het Regionale Investeringsfonds mbo (RIF).

Er is een substantiële transitie gaande in de logistieke sector. Door de globalisering en de technologische ontwikkelingen houden logistieke bedrijven zich niet alleen meer bezig met opslag en vervoer. Van deze bedrijven wordt steeds meer gevraagd om te laten zien dat ze economische waarde toevoegen. In de logistieke wereld van nu staan daardoor logistieke processen in voortdurend veranderende ketens centraal. Dat vraagt om andere competenties van medewerkers in de sector, waarbij met name een beroep wordt gedaan op een onderzoekende houding en analytisch vermogen. En het vraagt logistieke professionals die kunnen omgaan met technologie. Om op deze vraag in te kunnen spelen is het Practoraat opgericht.

Doelen

De opdracht voor het practoraat is in eerste instantie kennis te ontwikkelen als basis voor een kwaliteitsimpuls van het logistieke middelbare beroepsonderwijs. Vooralsnog heeft het practoraat de volgende aandachtsgebieden:

  • Matching van kennisvragen vanuit het logistieke bedrijfsleven en de kennisontwikkeling binnen de drie roc’s;
  • Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsagenda van het mbo in de regio;
  • Het opstellen van programma’s voor praktijkonderzoek in de logistieke sector.

Binnen het practoraat streven we ernaar om op een gerichte en systematische manier het logistieke onderwijs te verbinden aan praktische vraagstukken uit het logistieke bedrijfsleven in de regio’s Nijmegen, Rivierenland, Liemers en Achterhoek. Daarnaast participeren docenten en studenten van de drie deelnemende opleidingen in activiteiten van het practoraat.

Onderzoek

Onderzoek wordt binnen het practoraat geïnitieerd en gecoördineerd door de practor. De practor doet dat samen met het management en de docententeams van de drie roc’s en het regionale bedrijfsleven. Ook is het Kennis DistributieCentrum (KennisDC) Logistiek Gelderland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de opleidingen onder regie van de docenten in (nog vorm te geven) labs.