Practoraat

Betekenisvolle Leerprocessen

Dit practoraat is verbonden aan Zone.college mbo in Zwolle

Het practoraat Betekenisvolle leerprocessen vindt zijn oorsprong in de waarneming dat binnen het groene onderwijs van Zone.college mbo de onderscheiden werkvelden hun integrale leerlijn met bijbehorende integrale opdrachten op verschillende manieren vormgeven en aanbieden. De ene keer gebeurt dat via simulatie in school of deels in het bedrijf, de andere keer met fictieve opdrachtgevers of met opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Daarmee stellen we vast dat er verschillen zijn in onderwijsdidactiek en -pedagogiek tussen de opleidingen die Zone.college aanbiedt.

Verschillende leermechanismen

Het initiatief voor dit practoraat is ontstaan vanuit onderzoek naar leermechanismen van Boundary crossing (Akkerman en Bakker, 2014) die studenten inzetten bij het werken aan een integrale opdracht (Kuiper-Koel, 2019). Dit vooronderzoek laat zien dat studenten zich op de verschillende leermechanismen ontwikkelen. Niet duidelijk is echter hoe de leermechanismen betekenisvol worden toegepast door studenten en hoe dit zich verhoudt tot het leren middels integrale opdrachten. Het practoraat is in september 2020 gestart in samenspraak van de practor met de directeur mbo en Zone.academie.

Groene werkplaatsen bij partnerbedrijven

Zone.college heeft de ambitie om in 2023 haar onderwijs zo veel mogelijk buiten het klaslokaal aan te bieden (Kwaliteitsagenda 2.0). Dit betekent dat onderwijs zo veel mogelijk ‘buiten’ in ‘Groene werkplaatsen’ wordt aangeboden. Deze ‘Groene werkplaatsen’ zullen worden gevestigd bij partnerbedrijven. Leren zal meer in de beroepscontext gaan plaatsvinden.

Om de beoogde transitie van intern gestuurde leerprocessen in de onderwijspraktijk naar extern gestuurde leerprocessen in de groene werkplaatsen goed te laten verlopen, is voor de instelling van het practoraat de volgende opdracht geformuleerd: ‘Kom tot een advies hoe leerprocessen die in het groene werkveld van het Zone.college plaatsvinden betekenisvol zijn voor de studenten.’
Bovengenoemde vraag omvat een zeer breed vraagstuk dat vanuit verschillende perspectieven te benaderen is. Het practoraat heeft ervoor gekozen zich daarbij richten op de pedagogisch didactische benadering.

Binnen het practoraat zal praktijkgericht onderzoek uitgevoerd worden met als centrale vraag: ‘Aan welke ontwerpprincipes moeten deze leertrajecten voldoen om betekenisvolle leerprocessen duurzaam binnen het curriculum van de opleiding aan te bieden?’ Het antwoord op deze vraag geeft ons de mogelijkheid deze opleidingen nog beter te ontwerpen en duurzaam binnen het Zone.college te positioneren. Daarmee bereiden we onze studenten nóg beter voor op de toekomst. Tegelijkertijd biedt het werken aan onderzoek mogelijkheden om docenten te professionaliseren.

Onderzoeksvragen

Het practoraat heeft innovatie van het onderwijs voor studenten als hoofddoel. Het wil de volgende vragen duiden:
• Wat zijn betekenisvolle leerprocessen binnen het groene mbo bij Zone.college?
• Welke ontwerpprincipes zijn van belang bij het vormgeven van betekenisvolle leertrajecten?
• Welke leeromgeving past bij betekenisvolle leerprocessen?
• Welke (docent-)interventies zijn daarop van invloed en hoe kunnen we deze stimuleren?

Een subdoel van het practoraat is het professionaliseren van docenten/teams door in de cyclus van onderzoekmatig werken aan de slag te gaan met onderwijsontwikkeling. Door te werken met ontwerpteams van docentenonderzoekers, die binnen een opleiding een cyclisch ontwerponderzoek uitvoeren, kunnen docenten/teams de skills en tools ontwikkelen om onderwijs telkens te evalueren, te innoveren en te verbeteren.

Onderzoek zal worden uitgevoerd in verschillende opleidingen. De practor vervult daarin een coördinerende en participerende rol, in samenwerking met verschillende docentonderzoekers.

Communicatie

Het practoraat benut de volgende communicatiekanalen:

WWW | zone.college

 


Betrokkenen bij het Practoraat:

Practor:                            Kim Kuiper-Koel
Docentonderzoekers:    Nog aan te stellen

Projectleider:                  Leny Janssen

Opdrachtgever:            directeur mbo Zone.college Eimert Fikse

 


Contactgegevens:

Kim Kuiper-Koel
kkuiper@zone.college
06-53334862

Leny Janssen
ljanssen@zone.college