Practoraat

Brede vorming

Dit Practoraat is verbonden aan ROC Friese Poort in Leeuwarden.

De nieuwe visie van ROC Friese Poort heeft als titel: ‘Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen.’ Leiden we studenten op om zich flexibel te kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Of bieden we onze nieuwe generatie studenten ook wat ze nodig hebben om zelfbewust te kunnen participeren in de huidige maatschappij?

Naast het opleiden voor een beroep zet ROC Friese Poort daarom stevig in op brede vorming (persoonsvorming en socialisering) als tweede pilaar van elke opleiding, daartoe gesteund door het belang dat studenten, ouders en werkgevers aan brede vorming hechten. Op initiatief van het College van Bestuur wordt een Practoraat op dit onderwerp ingericht.

Doelen

Het doel van het Practoraat is te onderzoeken op welke manier brede vorming -in het land ook Bildunggenoemd- kan worden geduid, wat dit vraagt van het onderwijs en hoe we gaandeweg vormen kunnen vinden om brede vorming te verwerken in ons onderwijs.

Het Practoraat houdt zich bezig met bewustzijnsontwikkeling van zowel studenten als van onderwijsprofessionals. Op de rol staan een nadere uitwerking van het concept ‘community service learning (CSL), waar (onderwijs)teams komende jaren mee aan de slag gaan en de ontwikkeling van een onderliggende methodiek gericht op persoonlijk profileren van studenten. Het keuzedeel ‘Persoonlijk profileren’ wordt uitgewerkt als onderlegger voor brede vorming.

Onderzoek

In het Practoraat werken we samen met studenten, vertegenwoordigers van verschillende vestigingen en experts op het gebied van brede vorming. De structuur van het Practoraat bestaat uit een Broedplaats (expertisecentrum, waarin door middel van onderzoek een praktijkgerichte visie op brede vorming wordt ontwikkeld en gedeeld), een Werkplaats (een kenniskring, die het (drieslag)leren faciliteert) en Communities of Practice (innovatielabs). Er wordt onderzoek gedaan in samenwerking met ECBO. In de werkplaats (kenniskring) hebben vertegenwoordigers uit de verschillende vestigingen zitting.

Communicatie

www | rocfriesepoort.nl/practoraat-brede-vorming


Betrokken bij het practoraat

Practor: Koen Vos
Onderzoeker ecbo: dr. Pieter Baay
Onderwijskundige en innovatiecoach: drs. Jan Twilt
Innovator en trainer brede vorming: Lidwien Feld
Theatermaker: drs. Liset Moerdijk
Onderwijskundige en onderwijsvernieuwer: Koen Wessels (MSc)

Daarnaast worden externe onderzoekers en vertegenwoordigers uit de verschillende vestigingen betrokken.


Contact

Koen Vos
KVos@rocfriesepoort.nl
06-12449244