Practoraat

Circulaire Regionale Economie

Dit Practoraat is verbonden aan MBO College Lelystad. De circulaire transitie van Nederland is in volle gang. Het onderwijs kan niet aan de kant blijven staan en toekijken! Deze overtuiging -die de (toen nog aankomend) Practor deelde met een aantal gelijkgestemden- versterkte het gevoel, dat het de hoogste tijd is om studenten op deze ontwikkeling voor te bereiden. Net zoals het hoger onderwijs al aan het doen is. Het MBO College Lelystad voelde daarin een eigen verantwoordelijkheid. Dat vormde de basis voor het plan om als MBO College in de komende 5 jaar een gedegen Leerlijn Circulaire Regionale Economie voor de hele regio te ontwikkelen, samen met het bedrijfsleven en de overheden.

Doelen

Het Practoraat zorgt ervoor dat er een platform is, waar de genoemde partijen elkaar kunnen versterken en kunnen samenwerken aan een doorlopende aanpak in de regio. Doel van het Practoraat is in samenwerking te komen tot een doorlopende Leerlijn Circulaire Regionale Economie, kennis te delen over het onderwerp en vandaaruit onderzoeksvragen op te stellen, die samen met het hbo-onderwijs in de regio kunnen worden beantwoord.

Onderzoek

De stuurgroep gaat samen met de Pactor en de Lector toewerken naar vier werkevents per jaar, waar het onderwijs, de overheden en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten om te werken aan de ontwikkeling van een leerlijn CRE. Onderzoek is in dit Practoraat secundair: “We willen vooral een platform organiseren, waarin alle betrokken partners een plek ervaren om bezig te zijn met de transitie Circulariteit, in het bijzonder in het onderwijs.”


Betrokken bij het practoraat

Practor: Maurijn Ode
Voorzitter Stuurgroep: Harry Mauw
Leden Stuurgroep: Pam van Heemskerk (waterschap), Hans van Bracht, Anne Kok (Gemeente Lelystad), Mark Spetter (Provincie Flevoland),  Anne Bilker (IVN), Eva van Hagen, Martijn Koelewijn, Danny Buma, Frank Braakhuis, Helene Bakker en Arnoud Hummel
Lector vanuit HBO Aeres Almere
Docenten vanuit MBO College Lelystad en Almere


Contact

Maurijn Ode
m.ode@rocvf.nl
06-43872432