Practoraat

Cloud Engineering

Dit Practoraat is verbonden aan het Techniek College Rotterdam, een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Het Practoraat Cloud Engineering is een initiatief van het Techniek College Rotterdam. Ontwikkelingen in datacentra en de behoefte aan geprofessionaliseerde ICT-ers met kennis en kunde van cloud engineering hebben ertoe geleid dat onderwijs, overheid en verschillende bedrijven uit de cloud- en datacentersector in de regio een samenwerking zijn aangegaan, onder de noemer ‘Cloud Engineering’. In de in 2017 gehonoreerde RIF-aanvraag vormt het Practoraat één van de speerpunten. Het fungeert als platform voor praktische innovatie en kennisuitwisseling met ruimte voor de bedrijven en onderwijsinstelling om zich te profileren en krijgt een belangrijke rol binnen de onderwijsvernieuwing.

Digitale technologie is onmisbaar voor de Nederlandse economie. Ondanks de digitalisering en het grote aantal IT-innovaties is er een toenemend personeelstekort in de IT-sector. Het Practoraat heeft als een van de belangrijkste taken het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar actuele en alledaagse vraagstukken op het gebied van cloud engineering op de werkvloer. Door het doen van praktijkgericht onderzoek legt het Practoraat verbindingen tussen onderwijs en de beroepspraktijk, waarmee verbetering van het onderwijs wordt nagestreefd. Via opdrachten uit het bedrijfsleven worden studenten bij de onderzoeken betrokken. Nieuwe inzichten en oplossingen worden – waar relevant – ter beschikking gesteld en ingebed in de opleidingen, zodat de studenten en afstudeerders steeds beschikken over de laatste kennis en de opleidingen dus beter aansluiten op de praktijk.

Doelen

Het doel van het Practoraat is om de kennis en expertise van docenten en bedrijven aan elkaar te koppelen, om zo de actuele kennis van cloud engineering te versterken en te verdiepen. Daarbij wordt de student optimaal voorbereid als toekomstig beroepsbeoefenaar in de cloud omgeving. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • Experts zorgen ervoor, dat studenten de relevante kennis en vaardigheden opdoen om in het bedrijfsleven aan de slag te kunnen.
  • Docenten ontwikkelen samen met studenten nieuwe vaardigheden en kennis rondom cloud-gerelateerde vraagstukken en ondersteunen de expert bij het organiseren van het leren voor de leerlingen. Docenten zijn binnen het practoraat op de hoogte van de laatste inzichten in het vakgebied van cloud engineering. Ze ontwikkelen nieuwe didactische werkvormen, die passen binnen de verwachtingen van het bedrijfsleven. Hierbij wordt vooral ingezet op vormen van agile
  • Studenten zijn op deze manier actiever betrokken bij het leren en worden door enthousiaste experts uit het bedrijfsleven uitgedaagd om oplossingen aan te dragen.
  • Op deze manier profiteren alle leden van het practoraat (bedrijfsleven, leraren en studenten) van de ontwikkeling die ze zelf realiseren. De aansluiting tussen de school en het bedrijfsleven zal op een betere manier op elkaar afgestemd worden, met aandacht voor de verwachtingen vanuit het bedrijfsleven.

Onderzoek

Hoe gaat het Practoraat te werk? Samenwerkingspartners en geïnteresseerde bedrijven gaan binnen het Practoraat aan de slag met onderzoek op het gebied van de nieuwste technologieën. Het gaat dan om praktisch onderzoek ten dienste van het onderwijs en de beroepspraktijk, om aan te sluiten bij bestaande trends en ontwikkelingen binnen de sector. Samenwerkingen vinden plaats vanuit netwerkleren. Onderzoeken worden uitgevoerd rond een bepaald onderwerp of thema, in een afgebakende groep van gelijkwaardige peers, binnen of buiten de school, die regelmatig contact met elkaar hebben, in bijeenkomsten of online. Het onderliggende doel is de eigen kennis en vaardigheden te verbeteren op basis van tips en feedback van anderen.

Het Practoraat is gevestigd op de IT Campus Rotterdam. Alle samenwerkingspartners hebben toegang tot het Practoraat. Binnen het Techniek College Rotterdam zijn er vier locaties waar ICT-opleidingen aangeboden worden. Alle studenten en docenten van deze locaties en van de Hogeschool Rotterdam hebben de mogelijkheid deel te nemen aan het Practoraat.


Communicatie

Het Practoraat publiceert resultaten op de interne Techniek College Rotterdam website. Elk kwartaal wordt een update uitgebracht in een Nieuwsbrief, die gedeeld wordt met partners en belangstellenden. Het Practoraat deelt informatie extern via practoraten.nl (deze website) en social media. Er is een landingspagina (www.goforthecloud.nl) gemaakt, die gebruikt zal worden als website van (onder meer) het Practoraat.
Daarnaast is er een Magazine [1] uitgebracht, waarin we graag onze verschillende partners aan het woord laten, om hun betrokkenheid bij en de relevantie van het project Cloud Engineering bekend te maken.


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Guido van Dijk
Projectleider: Leonie van Haren
Onderzoeksdocenten: Rob Arkenbout, Bes Ternava, John Richardson en Tom van Lint


Contactgegevens

Practor: Guido van Dijk
G.vandijk02@tcrmbo.nl
06-24920901

Projectleider: Leonie van Haren
l.vanharen@tcrmbo.nl
06-11340010

[1] Het Magazine is digitaal beschikbaar of in geprinte vorm te bestellen via l.vanharen@tcrmbo.nl


Practoraten Podcast

In gesprek met Guido van Dijk (Practor Cloud Engineering), Leonie van Haren (projectleider), Angèle Nascimento (docent Wiskunde) en Enes Yüzlek (student Netwerk en mediabeheer). Wat doet het practoraat? Waarom is het nodig? Wat zijn de ontwikkelingen, en hoe houd je de studenten betrokken?

Meer weten? Schroom niet en neem contact op