Het practoraat Creatief Vakmanschap heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Dit Practoraat is verbonden aan het ROCvA MBO College Zuid. Twee directeuren van verschillende mbo-colleges van het ROCvA namen samen met de directeur HRM het initiatief om een pilot met twee Practoraten te starten binnen de organisatie. De directeur van MBO College Zuid wilde graag een ambassadeur namens het creatieve mbo-onderwijs in het complexe creatieve werkveld plaatsen, zodat er meer verbinding, onderzoek en innovatie tussen het werkveld en het mbo-onderwijs tot stand kon komen. Het Practoraat Creatief Vakmanschap richt zich op de waarde van de creatieve vakman/vrouw en onderzoekt en prototypt hoe deze vakmensen optimaal in het creatieve werkveld kunnen functioneren. Het Practoraat richt zich

  1. op de waardebepaling van de creatieve vakman,
  2. op de (toekomstige) eisen van creatieve sector waar deze voor wordt opgeleid en
  3. op de waarde die hieruit voortvloeit voor andere sectoren.

Doelen

Het Practoraat Creatief Vakmanschap is een ondernemend Practoraat, dat ontwerpend onderzoek doet middels projecten in co-creatie met de betrokken stakeholders. De financiering van deze projecten komt grotendeels uit fondsen van buiten de reguliere onderwijs bekostiging.

Onderzoek

Het Practoraat doet ontwerpend onderzoek naar de waarde van de creatieve vakman, de wijze waarop die waarde verhoogd kan worden en naar manieren om deze waarde beter te profileren. Ontwerpend onderzoek (Design Thinking) betekent dat continu samengewerkt wordt met alle stakeholders en dat research, prototyping, bijstelling en kennisdeling cyclisch plaatsvindt.

Communicatie

Communicatie via de sites van de fondsen, waaronder de gemeente Amsterdam, de Economic Board, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

www | practoraatcreatiefvakmanschap.nl – square.amsterdam
instagram | @square.amsterdam
twitter | @sQuareAmsterdam
facebook | /square.amsterdam
linked | /square020
Publicatie | ‘Leren van creatieve starters’