Het practoraat Cybersecurity heeft zijn activiteiten afgerond bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Dit Practoraat is verbonden aan ROC Mondriaan, School voor ICT. Het initiatief voor het Practoraat komt voort uit P@CT, Partners in Action for Cybertalent. Het Practoraat is augustus 2018 van start gegaan. Met het practoraat willen we Cybersecurity voor een breder publiek toegankelijk maken en jongeren inspireren om een toegevoegde waarde te bieden in de bestrijding van cybercrime.

Doelen

Het Practoraat heeft een aantal doelen: een onderzoekende houding realiseren bij docenten en studenten, actualisering van het onderwijs, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het betrekken van docenten en studenten bij en motiveren voor cybersecurity onderwerpen door cybersecurity onderzoeksprojecten te realiseren. Het richt zich op cybersecurity met name in de ICT-opleidingen (Applicatieontwikkeling en Beheer), maar ook in andere mbo-opleidingen op het gebied van privacy en techniek. Daarnaast gaat het ook om de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo.

In cybersecurity wordt lesgegeven aan de hand van praktijkvoorbeelden van privacy- en security incidenten. Met onderzoeksvragen willen we ontdekken wat er allemaal bij komt kijken en de geleerde lessen presenteren aan de groep medestudenten.

Onderzoek is belegd bij studenten die begeleid worden door docenten en practoren.

Onderzoek

Hoe gaat het Practoraat te werk? Practoren managen het onderzoek en sturen docenten aan. De docenten zijn leidend in het proces, geven de cybersecurity les en begeleiden het onderzoek. Studenten werken onderling en met partners (o.a. bedrijfsleven of studenten van andere opleidingen) samen aan een onderzoek. Samen ontdekken en onderzoeken studenten en docenten wat cybersecurity inhoudt. Docenten verwerken de onderzoeksresultaten. Practoren managen de resultaten en verzorgen kennisdeling.


Communicatie

www | techniekict.rocmondriaan.nl/cyberpact/practoraat/