Practoraat

Dierenwelzijn en -gezondheid

Dit Practoraat is verbonden aan Aeres MBO Barneveld. Het Practoraat is in september 2021 gestart, op initiatief van het CvB van Aeres.

De aanleiding voor een Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid is meerledig. Dierenwelzijn speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Nieuwe wet- en regelgeving op diergebied (Wet dieren) en dierenorganisaties (waaronder de Raad van Dierenaangelegenheden) vragen om steeds nieuwe perspectieven op dierenwelzijn. De maatschappelijke druk voor positief dierenwelzijn neemt toe. De rol van de dierprofessional is in verandering, met meer aandacht voor gastheerschap en klantbeleving. Daarnaast is er meer aandacht voor het voorbereiden van studenten en werkenden in de sector op onderzoekend werken, als onderdeel van 21e eeuwse vaardigheden. Het doen van onderzoek door studenten en docenten in samenwerking met het werkveld leidt tot meer nieuwsgierigheid, het ontwikkelen van een kritische houding en een toename in inhoudelijke kennis.

In en om de schoolgebouwen van de verschillende Aeres-vestigingen zijn er veel dierfaciliteiten, die zich lenen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Zo zijn er diverse diersoorten en -verblijven; een eigen dierenartsenkliniek, een geavanceerde pluimveestal (Poultry Expertise Centre) en een eigen paardencentrum (Aeres Hippisch Centrum). Het Van Dieren Ontdekpark op het terrein van AMB is in ontwikkeling. Dit park gaat open voor het publiek en gaat informatie verspreiden over dierenwelzijn en (mens-dier)gezondheid. Het educatieve programma hiervoor moet nog ontwikkeld worden (deels in samenwerking met het Practoraat).

Het Practoraat biedt dus een uitgelezen kans voor samenwerkingen binnen en buiten het onderwijs. Bovendien is dierenwelzijn op dit moment geen focusgebied van een van de bestaande Practoraten in Nederland.

Doelen en onderzoek

Het Practoraat wil inhoudelijk kennis opdoen over dierenwelzijn en -gezondheid door (praktijk)onderzoek uit te voeren naar de bij Aeres  en in het bedrijfsleven gehuisveste dieren. Dat gebeurt door studenten, docenten, docent-onderzoekers en betrokkenen. De opgedane kennis en mogelijke interventies om dierenwelzijn, -gedrag en -gezondheid te verbeteren worden in onderzoeksrapportages verwerkt, die vervolgens in het onderwijs terechtkomen en gedeeld worden met de sector. Verder wil het Practoraat het onderzoekend vermogen van direct betrokkenen – studenten, docenten, docent-onderzoekers en het bedrijfsleven- versterken. Door samen onderzoekend te werken in professionele leergemeenschappen (PLG) wordt er van en met elkaar geleerd. Dit draagt bij aan de onderzoeks-en kwaliteitscultuur van de organisatie.

Het Practoraat bestaat uit een Practor en een kenniskring. De kenniskring omvat zes docent-onderzoekers afkomstig uit de Aeres onderwijsteams en -locaties. Elk docent-onderzoeker werkt naast de onderwijstaken voor 0,2fte per week in het Practoraat. De Practor begeleidt docent-onderzoekers en helpt hen met specifieke leervragen. Elke woensdag komt de kenniskring bij elkaar in een PLG-setting om van en met elkaar te leren. Zowel de Practor als de docent-onderzoekers voeren praktijkonderzoek uit, naar interne- en externe vraagstukken.

Communicatie

www | aeres.nl
LinkedIn | /saraalbone

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Sara Albone
Docent-onderzoekers: Ralf Smeets, Douwe Algra, Jan Gundelach, Elbert Koelewijn, Marlies de Hoog.

 


Contactgegevens

Sara Albone
Aeres MBO Barneveld
Barnseweg 3
3771 RN Barneveld
s.albone@aeres.nl
06-34073701

Meer weten? Schroom niet en neem contact op