Practoraat

Digitaal vakmanschap

Het Practoraat Digitaal Vakmanschap is verbonden aan Noorderpoort.

Hoe ontstaat een Practoraat? In ons geval liepen Wim van de Pol (CvB Noorderpoort) en Stef van der Ziel (IT-ondernemer) in 2017 door Het Kasteel, een klassiek voormalig universiteitspand in de binnenstad van Groningen. Brainstormend over de vraag: wat kunnen we met dit mooie oude pand doen? In het trappenhuis ontstond het volgende beeld: ‘Wat zou het fantastisch zijn als Het Kasteel dé ontmoetingsplek wordt voor mbo-studenten, ondernemers en burgers om kennis te maken met innovaties in de IT.’ Snel na de geboorte van het idee haakten andere IT-ondernemers aan om het verder uit te werken. Dat leidde tot een RiF-aanvraag, die werd gehonoreerd: een Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap. Het Practoraat Digitaal Vakmanschap vormt één van de pijlers in de RiF.

Doelen

Innovaties in de IT- sector gaan hard. Het mbo heeft moeite om de innovaties te kunnen bijbenen. Er is behoefte aan specialistische kennis op meerdere gebieden, zowel voor toekomstige beroepsbeoefenaren als ook voor docenten. Op dit moment vraagt de arbeidsmarkt vooral hbo’ers. Er heerst echter een enorme krapte op de IT-arbeidsmarkt. Daar ligt een kans voor mbo’ers: om mbo’ers een goede plek te geven in een hbo georiënteerde arbeidsmarkt, onderzoeken we hoe we mbo’ers beter toegerust kunnen opleiden. Het Practoraat heeft daarom als streven:

  1. De mbo-IT’er (niveau 4) een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt waarin vooral vraag is naar hbo’ers. Enerzijds door mbo-IT’ers specifiekere kennis en vaardigheden bij te brengen, anderzijds door met bedrijven te bekijken of zij niet vaker hun vacatures zouden kunnen invullen met mbo’ers, wanneer zij beter bekend zijn met de kennis en vaardigheden van mbo-IT’ers én daar ook eventueel de werkzaamheden op aanpassen (denk aan job carving of extra begeleiding).
  2. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven IT-onderwijs ontwikkelen waarin studenten ervaren hoe het is om te werken in de IT. Hierbij is aandacht voor werkzaamheden en soorten IT-bedrijven in de volle breedte. De combinatie van nieuwe technologieën, het ontwikkelen van soft skills en de mogelijkheid ervaring op te doen in verschillende contexten leidt er hopelijk toe dat we een bredere groep studenten kunnen interesseren voor het werken in de IT, wat ook impact zal hebben op de instroom in de IT-opleidingen.

Het Practoraat richt zich in de eerste plaats op de opleidingen die opleiden voor werken ín de IT: Software Developer, (Expert) IT Systems and Devices en Mediavormgeving. Aanpalend worden soms andere opleidingen betrokken, wanneer het om cross-overs tussen sectoren gaat, zoals Mechatronica, Werktuigbouw, Automotive, MBO Verpleegkunde en Allround Operationeel Technicus.

Onderzoek

We willen de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

  1. Wat is er nodig (in kennis, vaardigheden en verwachtingen) om te komen tot een betere aansluiting tussen mbo-onderwijs en de IT-arbeidsmarkt in de regio Groningen?
  2. Zijn we in staat om met publiek-private samenwerking: a. kennis van nieuwe technologieën in huis te halen; b. voor de IT-opleidingen nieuwe vormen van leren te ontwikkelen; c. wederzijdse bekendheid en vertrouwen te creëren (tussen docenten-studenten-bedrijven), zodat we ook in de toekomst samen kunnen opleiden voor digitaal vakmanschap?

Het onderzoek vindt plaats op drie niveaus:

  1. Het niveau van de student. De student gaat aan de slag met een praktijkopdracht (in een team van een aantal studenten, een docent en een professional uit het bedrijfsleven). Als onderlegger voor de praktijkopdracht zetten we het keuzedeel Praktijkonderzoek in.
  2. Het niveau van de docent. Docenten die meewerken aan een praktijkopdracht werken mee aan het onderzoek dat centraal staat in de praktijkopdracht en worden uitgenodigd zelf een aanvullende vraag te formuleren. Bijvoorbeeld op het vlak van nieuwe technologie, didactiek of samenwerking met het bedrijfsleven. Tussentijds en achteraf wordt ze gevraagd om te reflecteren op hun eigen vraag. Na afloop bekijken we gezamenlijk welke vertalingen naar het curriculum gemaakt kunnen worden.
  3. Het niveau van onderwijs & arbeidsmarkt is belegd bij de Practor. Delen van het onderzoek voeren de onderzoeksdocenten uit in afstemming met de Practor. Ook worden jonge onderzoekers op onderdelen ingezet (net afgestudeerden van hbo/wo).

Het Practoraat bestaat uit de Practor (Maaike van Kessel) en drie onderzoeksdocenten, die gedurende meerdere jaren een vaste rol hebben binnen het Practoraat. Deze drie docenten komen elk uit een ander team. Naast de onderzoeksdocenten werken andere docenten in wisselende samenstelling mee aan het begeleiden van praktijkopdrachten of het ontwikkelen van onderwijs. In het Practoraat wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en de betrokken opleidingen. Het team is vanaf 2020 versterkt met een inhoudelijk coördinator.

 


 
Communicatie
nieuwsbrief | kasteelgro.nl/actueel/ (onderaan aanmelden voor de nieuwsbrief)

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:   Maaike van Kessel
Onderzoeksdocenten:  Armando Gerard, Patrick Hulshof, Peter Doornbosch
Inhoudelijk coördinator: Dirk-Jan Huizingh
Community Manager: Sanne Borger

 


Contactgegevens

Maaike van Kessel
mk.vankessel@noorderpoort.nl
06-47404877