Practoraat

Digitale Weerbaarheid

Het Practoraat Digitale Weerbaarheid is verbonden aan ROC Friese Poort.

Naast de al bestaande Practoraten, zoals dat op het gebied van Brede Vorming, is bij ROC Friese Poort eind 2019 een nieuw Practoraat van start gegaan. Het heeft als doel om op basis van onderzoek en innovatie de digitale weerbaarheid van jongeren en volwassenen binnen het mbo-onderwijs te versterken, zowel bij het beoefenen van een beroep als privé.

In het Practoraat draait het om vragen als: ‘Ben je je bewust van jouw digitale voetafdruk? Hoe ga je om met alle informatieprikkels die op je afkomen? Hoe bescherm je je digitale identiteit? En welke digitale waarden en normen gelden er in jouw beroepsveld?

Het Practoraat kent twee dimensies. In de eerste dimensie staat digitale weerbaarheid als persoon en in de samenleving centraal. Onderzoeken en innovaties die hierin aan bod komen zijn bijvoorbeeld: een gezonde relatie met je smartphone, privacy, digitale normen en waarden en weerbaar zijn tegen digitale criminaliteit. De tweede dimensie richt zich op het duiden van de behoefte aan digitale weerbaarheid in het beroep. Bijvoorbeeld: hoe beschermen we de persoonsgegevens van patiënten in de zorg?

Het Practoraat is een vervolg op Cyber@Work, een project waarbij docenten ICT cyber security inbedden in het MBO ICT-onderwijs en studenten inzetten voor het versterken van de digitale veiligheid van burgers, verenigingen, stichtingen en MKB-bedrijven. Cyber@Work is nu als kenniskring een onderdeel van het Practoraat Digitale Weerbaarheid.

Naast de technische invalshoek die vanuit de kenniskring Cyber@Work wordt aangevlogen, heeft het Practoraat Digitale Weerbaarheid ook een menselijke/gedragsmatige invalshoek. Hiervoor is een tweede kenniskring ingericht met de naam ‘Digitale Weerbaarheid’. Deze kenniskring legt zich toe op onderzoek naar de behoefte aan digitale weerbaarheid in de specifieke beroepscontext en de behoefte aan digitale weerbaarheid in de samenleving. Digitale weerbaarheid in de samenleving wordt beschreven in termen van digitaal welzijn, digitale veiligheid en digitale soevereiniteit.

Op 3 december 2019 is Renze Tjoelker geïnstalleerd als Practor Digitale Weerbaarheid. Het jaar 2020 staat in het teken van onderzoek naar de behoefte aan digitale weerbaarheid binnen de zorg- en welzijnsberoepen en veiligheidsberoepen. Daarnaast doet het Practoraat onderzoek naar de behoefte aan digitale weerbaarheid in de maatschappij.

Het onderzoek is belegd bij de Practor en docent-onderzoekers. Het Practoraat werkt samen met verschillende partners in onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Onderzoeken vinden plaats in nauwe samenwerking met het lectoraat Cyber Safety van NHL-Stenden.


COMMUNICATIE

BETROKKENEN BIJ HET PRACTORAAT

Practor:  volgt zsm
Docent-onderzoekers: Lim Zantinge, Gerrit Haakma, Nikki Schroder


Publicaties

Digitaal Moreel Kompas


CONTACTGEGEVENS

volgt zsm