Practoraat

Docentprofessionalisering

Dit Practoraat is verbonden aan Landstede Groep, Zwolle. Landstede Groep is in 2020 gestart met het onderwijskundig Practoraat Docentprofessionalisering.

Het beroep van een docent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is belangrijk, rijk, complex en veeleisend. Het werk van een mbo-docent speelt zich af in een dynamische omgeving die zulke specifieke eisen stelt aan het docentschap dat bestaande, vaak gestandaardiseerde professionaliseringstrajecten en functieprofielen binnen organisaties niet toereikend zijn. Deze trajecten en profielen zijn vaak niet voldoende toekomstgericht. Het wordt tijd om ons bestaande denken en doen over docentprofessionalisering in het mbo te doorbreken en een eigentijdse kijk op het mbo-docentschap en op docentprofessionalisering te ontwikkelen!

Om in te kunnen spelen op de eisen die de dynamische omgeving van het mbo vraagt van docenten, is Landstede Groep in 2020 gestart met het onderwijskundig Practoraat Docentprofessionalisering. Het Practoraat Docentprofessionalisering is onderdeel van de strategische koers en kwaliteitsagenda van Landstede Groep. Binnen deze agenda is ontwikkeling van medewerkers een van de belangrijke strategische pijlers. Dat betekent dat we bouwen aan een cultuur waarin we van en met elkaar een leven lang leren. Als practoraat Docentprofessionalisering vervullen we daarin een cruciale rol. Met de kennis die wij ontwikkelen stimuleren en ondersteunen we docenten, teams én onderwijsprofessionals in hun professionele ontwikkeling.

Doelen

De kern van ons werk bestaat uit het doen van onderzoek. Onderzoek dat zicht richt zich op het verkrijgen van inzichten in de dynamische wereld van de mbo-docent, nu en in de toekomst. Een hele specifieke context die zich bevindt op de grens van onderwijs en de beroepspraktijk.

De kennis die we ontwikkelen vertalen we naar producten die praktisch, uitnodigend en uitdagend zijn en concreet bijdragen aan:

  1. Het delen en benutten van ontwikkelde kennis.
  2. Discussie op gang brengen bij teams en beleidsmakers.
  3. Duurzaam beweging creëren.

Onderzoek

We ontwikkelen kennis en daarmee producten op een aantal thema’s:

  1. Professionalisering van docenten en teams binnen een lerende organisatie.
  2. Het functieprofiel van de mbo-docent van de toekomst.

Onze basishouding is verbinden en delen. Wat we doen, dat doen we samen met anderen. Binnen én buiten onze school. Binnen met docenten, andere onderwijsprofessionals en HR. Buiten met samenwerkingspartners en onderzoekers in ons netwerk.

Communicatie

Up-to-date informatie over wat het Practoraat doet is te vinden via de volgende kanalen:

www | landstedegroep.nl/practoraat docentprofessionalisering
LinkedIn | /practoraat-docentprofessionalisering


Betrokken bij het practoraat

Naast de practor zijn er twee docentonderzoekers:

  • Practor: Marjanne Hagedoorn
  • Docentonderzoekers: Ceciel Korsmit, Karin Messelink

Bekijk hier het team:
landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/team-docentprofessionalisering/

Het Practoraat geeft het onderzoek vorm in samenwerking en partnerschap met het lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht. Meer informatie: onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Leren-en-Innoveren/Beroepsonderwijs

Het Practoraat functioneert als een platform voor onderzoek naar docentprofessionalisering, verbonden aan de dienst Onderwijsondersteuning van Landstede Groep, die deel uitmaakt van de serviceorganisatie van Landstede Groep. Het Practoraat kent verder een programmaraad.


Contact

Marjanne Hagedoorn
mhagedoorn@landstedegroep.nl
06 – 127 488 14