Practoraat

Duurzaam Denken Duurzaam Doen

Dit Practoraat is verbonden aan het Friesland College (huidige naam: Firda) in Leeuwarden.

De wereld verandert snel. Om met die veranderingen om te leren gaan én om die samen vorm te kunnen geven, zullen we onze manieren van werken en leven grondig moeten herzien. Studenten van nu worden opgeleid voor een andere wereld en ander werk dan voorheen. De praktijk vraagt ook om medewerkers die niet schrikken van verandering en die zelf(s) kunnen vormgeven. Bedrijven en instellingen zoeken naar mogelijkheden om hun medewerkers daarvoor ruimte te bieden. Het Practoraat ‘Duurzaam denken, duurzaam doen’ wil duurzaam onderwijs voor een duurzame wereld ontwikkelen en ondersteunen. Dat doet het door mensen binnen én buiten het Friesland College te inspireren, begeleiden en verbinden.

Visie

Het Friesland College heeft een aantal jaren geleden de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd en centraal gesteld in veel, zo niet alles, wat het doet. Ondanks de positieve energie en mooie initiatieven die dit oplevert, is ook het Friesland College niet immuun voor de risico’s die aan ad hoc onderwijsvernieuwingen kleven. Daarom achtte men de tijd rijp om het onderwijs vanuit een meer duurzame aanpak en gedachte te ontwikkelen, opdat docenten én studenten niet alleen kunnen omgaan met een veranderende wereld, maar deze ook zelf vorm kunnen geven. En dat doen vanuit de waarden die zij van belang vinden in verbinding met elkaar en de wereld om hen heen.

Kaders als de Homo Amans of People, Planet and Prosperity kunnen studenten helpen in hun ontwikkeling tot wendbare-, weerbare en waardenbewuste (vak)mensen. Dat lukt alleen, wanneer het onderwijs niet alleen de inhoud van deze ideeën verkondigt, maar dat ook voorleeft in de manier waarop begeleiders en studenten met elkaar omgaan. De Whole School Approach biedt daar handvatten voor.

Werkwijze van het Practoraat

Het Practoraat Duurzaam Denken, Duurzaam Doen werkt samen met onderwijsteams, studenten en vakmensen om de ontwikkeling van onderwijs te stimuleren en te ondersteunen. Daarbij wil het samen onderzoeken wat dat onderwijs teweeg brengt bij studenten, de praktijk en docenten en een duurzame ontwikkeling van onderwijs voor een duurzamere wereld stimuleren.

Het Practoraat wil haar visie in praktijk brengen door mensen binnen én buiten het Friesland College

  • te inspireren tot duurzaam denken en doen: door intern en extern te communiceren over wat het Practoraat doen en wat ons drijft, in presentaties, workshops en publicaties.
  • te begeleiden bij duurzame ontwikkeling van onderwijs voor een duurzamere wereld. Dat gebeurt door methodieken en modellen te bieden om met een onderzoekende bril naar hun onderwijs te kijken en mee te denken bij de ontwikkeling van duurzaam onderwijs dat past bij de student, de praktijk én de begeleiders.
  • te verbinden, zodat onderwijs en mensen in de praktijk samen duurzaam gaan denken én doen in de ontwikkeling van onderwijs en begeleiding van studenten.

Omdat wendbaarheid en weerbaarheid essentiële vaardigheden zijn om in een veranderende wereld te leven en te werken, werkt het Practoraat nauw samen met het Practoraat Leven Lang Ontwikkelen van het Friesland College.

Communicatie

De belangrijkste communicatiekanalen van het Practoraat zijn:

LinkedIn | /practoraten-friesland-college
WWW | Friesland College

Het volledige kader ‘Duurzaam Denken, Duurzaam Doen’ is hier te lezen: Practoraten Friesland College

 


Betrokken bij het practoraat

Practor: Menno Wierdsma
Docentonderzoeker: Richard Voss
Onderzoeksmedewerker: Esther Nutma


Contact

ROC Friesland College
Menno Wierdsma
m.wierdsma@fcroc.nl