Practoraat

Duurzaam Denken Duurzaam Doen

Dit Practoraat is verbonden aan het Friesland College in Leeuwarden. De overstap naar een duurzame en circulaire economie vergt nieuw denken. Door producten of diensten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan een transitie naar een samenleving die opereert binnen de grenzen van wat de aarde aan kan. De transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om de betrokkenheid van veel maatschappelijke partijen, ook van het onderwijs. Het Practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen werkt samen met Circulair Fryslan en SDG Netwurk Fryslan om samen een brede duurzame beweging op gang te brengen.

Het Practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen integreert de zeventien Global Goals van de Verenigde Naties in het mbo-onderwijs. Het Friesland College omarmt de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s), waarin de Verenigde Naties hebben vastgelegd hoe wij samen kunnen werken aan een betere en duurzame wereld. Deze universele doelstellingen krijgen aandacht in het praktijkgestuurd onderwijs.

Het Friesland College wil een rol spelen in een duurzame toekomst van de regio. Het wil studenten opleiden tot praktische wereldburgers, die zich bewust zijn van hun rol en kansen om de wereld te verbeteren. Daarmee leidt het Friesland College studenten op tot zelfbewuste en waardevolle vakmensen voor de arbeidsmarkt én samenleving. Met oog voor zichzelf, hun naaste omgeving en het besef dat de wereld steeds minder grenzen kent.

Het Friesland College wil in het opleiden van studenten, in de eigen bedrijfsvoering en in de relaties met bedrijven en instellingen een groter accent leggen op duurzaamheid, het leveren van een bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie en een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Daarmee sluit het Friesland College aan bij de sociaal-economische agenda van de regio.

Doelen

Het doel van het Practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen is om kennis over duurzaamheid, (mbo-)onderwijs en ontwikkelingen in het werkveld te verzamelen, aan elkaar te koppelen en te delen. Het praktijkgestuurd leren is een onderwijsvorm waar praktijk, beroepsgerichte vaardigheden en persoonlijke vaardigheden samen komen. Om de SDG’s in het onderwijs te integreren doet het Practoraat onderzoek naar:
1. Duurzaam onderwijs door praktijkgestuurd leren en
2. Studenten opleiden tot praktische wereldburgers door ontwikkeling van 21st century skills.

Ad 1.    Studenten opleiden in sterk en duurzaam vakmanschap
De transitie naar een duurzame, circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om actieve samenwerking tussen de beroepspraktijk en het onderwijs. Het Friesland College zet in op de ontwikkeling van praktijkgestuurd leren. Hierbij wordt de beroepspraktijk actief betrokken bij de ontwikkeling en invulling van het onderwijs. Op deze manier kan er snel worden ingespeeld op nieuwe duurzame en technologische ontwikkelingen in het werkveld. Het Practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen vervult een scharnierfunctie tussen innovatie van de beroepspraktijk én vernieuwing van het beroepsonderwijs in de circulaire samenleving.

Ad 2.    Studenten opleiden tot praktische wereldburgers
Het Friesland College leidt studenten op tot praktische wereldburgers. Om duurzaam te denken en duurzaam te doen heeft een student meer skills nodig dan alleen de beroepsgerichte vaardigheden. Studenten leren kritisch reflecteren op de impact die zij hebben in de samenleving én in hun vak. Maar ook: hoe zorg je ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen in een wereld die snel verandert? De 21st century skills omvatten  vaardigheden die steeds belangrijker worden voor de mbo-beroepsgroep. Het Practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen onderzoekt hoe studenten deze vaardigheden kunnen ontwikkelen door burgerschapsvorming te koppelen aan praktijkgestuurd leren.

Onderzoek

Het Practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen doet onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van het praktijkgestuurd leren, waarbij de ontwikkeling van de student en samenwerking met de beroepspraktijk centraal staan. Hierdoor is het Practoraat overkoepelend voor het hele Friesland College.

Communicatie

Het Practoraat communiceert via diverse social media van het Friesland College (LinkedIn, Instagram, Facebook). Zie ook: www.frieslandcollege.nl


Betrokken bij het practoraat

Practor: Dominique Derks


Contact

Dominique Derks
d.derks@fcroc.nl
0624244572