Practoraat

Energietransitie

Dit Practoraat is verbonden aan ROC Mondriaan. De urgentie en de ambitie van de Energietransitie vragen om (bij)scholing van zittende en aankomende technici naar energie-technici, die in staat zijn om andere energieconcepten, andere bouwconcepten en opwekking van energie toe te passen, te bouwen en te installeren. Dit vereist onder meer goed geëquipeerde onderwijsprofessionals en een onderwijsconcept dat effectief doet wat het moet doen: samen met het bedrijfsleven en de nieuwste technieken opleiden om de doelstellingen van de energietransitie te realiseren.

Doelen

Het Practoraat Energietransitie heeft als doel een effectieve hybride leeromgeving te ontwikkelen, waarbij onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en de aanpak. Het Practoraat wil inspelen op innovatieve technologische ontwikkeling in techniekonderwijs aan de hand van een duurzaam en flexibel curriculum.

Het Practoraat Energietransitie heeft als doel een effectieve hybride leeromgeving te ontwikkelen, waarbij onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en de aanpak. Het Practoraat wil inspelen op innovatieve technologische ontwikkeling in techniekonderwijs aan de hand van een duurzaam en flexibel curriculum.

Het Practoraat Energietransitie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van docenten en aan de verduurzaming van vernieuwingen, die door het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) in samenwerking met bedrijven worden uitgewerkt. Door het toevoegen van een onderzoekscomponent aan de al bestaande praktijk kan de context eenvoudiger ingezet worden in het onderwijsmateriaal en kan de toepassing duidelijker worden beleefd. Door docenten mee te nemen in ontwikkelingen en een onderzoekende houding te stimuleren, kunnen zij zich ontwikkelen tot ‘reflective practitioners’.  Dit vergroot hun motivatie en daarmee de kans op hun eigenaarschap van vernieuwingen op het gebied van energietransitie in het onderwijs. Ook bij studenten zal de motivatie toenemen als ze een rol spelen in nieuwe ontwikkelingen en daarbij in hun kracht worden gezet.

Verdere activiteiten van het Practoraat zijn gericht op:

  • Onderwijs bieden aan studenten aan de hand van realistische beroepstaken in een hybride leeromgeving
  • Het ontwikkelen van realistische beroepstaken, samen met het bedrijfsleven en KPE
  • Samenwerking zoeken met de lectoraten van de Haagse Hogeschool en met andere roc’s.

Onderzoek

Het Practoraat beoogt als resultaat dat docenten en studenten een onderzoekende houding ontwikkelen die hun motivatie ten goede komt; dat technologische vernieuwingen hun plek vinden in een duurzaam curriculum en de ontwikkeling van een effectieve werkbare hybride leeromgeving voor scholing van verschillende doelgroepen. Daarnaast is een beoogd resultaat dat de mbo-techniekopleidingen een stevigere positie krijgen als (gespreks)partner van het bedrijfsleven waar het gaat om innovatie van het vak.


Betrokken bij het practoraat

Practor: Nico Persoon
Directeur School voor Techniek en Engineering: Guus Klapper
Directeur school voor Metaal, Electro- en Installatietechniek: Ton Baak
School voor Bouw & Infra: Loes Jansen
Projectleiders KPE: Eline Mertens en Oda Kok
De Haagse Hogeschool: Lector Energy in Transition: Sander Mertens


Contact

Nico Persoon
n.j.persoon@hhs.nl