Practoraat

Energietransitie & Human Capital

Dit Practoraat is verbonden aan MBO College Westpoort – ROC van Amsterdam. VTi (Vakschool Technische installaties) is het onderwerp van een toegekende RiF-aanvraag. Via een publiek-private samenwerking, de opleidingscampus Vakschool Technische Installaties, is de ambitie om een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren en het tekort in de sector terug te dringen. Een van de onderdelen van de RIF aanvraag is de verduurzaming. In het plan is aangegeven dat de verduurzaming van de VTi mogelijk in een Practoraat kan plaatsvinden.

Doelen

VTi Amsterdam staat voor meer en beter opgeleide Elektro- & Installatietechnici, die kunnen ontwerpen, installeren en onderhouden. Deze technici maken de Metropoolregio Amsterdam futureproof. Concreet betekent dit dat er voldoende en goed gekwalificeerde techneuten zijn die de Energietransitie mogelijk gaan maken. Het is een weg vol “wicked problems”, die door publiek en private partijen samen bewandeld moet worden. Het Practoraat onderzoekt, adviseert en jaagt aan rond de Human Capital Agenda (HCA)-vraagstukken van de Energietransitie.

Onderzoek

Het Practoraat werkt vanuit de VTi programmalijnen, te weten Techniekteams, Instroom, Stage, Onderwijsfaciliteiten en ondernemerschap. Het Practoraat is als een netwerk georganiseerd met als doel de juiste kennis, op het juiste moment ter beschikking te hebben. Het onderzoek is gepositioneerd bij de Practor, die leiding geeft aan onderzoek dat uitgevoerd kan worden door (onderzoeks-)docenten of externen.

Communicatie

Op dit moment zijn VTi en het Practoraat dezelfde organisatie. Communicatie vindt plaats via de VTi website www.vtiamsterdam.nl  en via socialmedia. De communicatie vanuit het Practoraat is in ontwikkeling.


Betrokken bij het practoraat

Voorlopig) Practor, VTi programmadirecteur & projectleider Techniekteams:
Martin de Haan

Projectleider Instroombevordering (Kiezen):
Marius Boon (Installatiewerk Noord-Holland)

Projectleider structurele stageplaatsen:
Mirte Hamers (ROC van Amsterdam)

Projectleider onderwijsinfrastructuur (Campus):
Hans Wilschut (Wonderwel)

Projectleider ondernemerschap:
Ton Visser (CNU advies)

 

De projectgroepen bestaan uit docenten mbo/vmbo, medewerkers van bedrijven en in een enkel geval medewerkers van een regionale overheid.


Contact

Martin de Haan
m.dehaan@vtiamsterdam.nl
0639697269