Practoraat

Gepersonaliseerd Leren

Het Practoraat Gepersonaliseerd  Leren is verbonden aan VISTA College, voorheen ROC Leeuwenborgh Maastricht/Sittard.

Het doel van het Practoraat is vanuit een onderwijskundig thema ieder team in het roc betrekken bij praktijkgericht onderzoek, zodat er op basis van gefundeerde “practice based evidence” onderzoeken inhoud wordt gegeven aan gepersonaliseerd leren. Daarom is gekozen voor een onderwijskundig thema dat een brede scope heeft, zodat iedere onderzoeker daar vanuit zijn/haar team een invulling aan kan geven.

Doelen

Bij het Practoraat zijn zeventien onderwijskundig leiders van diverse onderwijsteams betrokken, onder begeleiding van het team van het Lectoraat Professionalisering van Onderwijs Zuid Hogeschool. In de eerste fase van het Practoraat hebben de onderwijskundig leiders door het uitvoeren van eigen onderwijskundig onderzoek ervaring opgedaan om zich te bekwamen in onderzoek. In de tweede fase zullen met de opbrengsten van de diverse onderzoeken en eventueel aanvullend onderzoek de doelen van het Practoraat worden bereikt. Het Practoraat is september 2016 gestart.

Het Practoraat is belegd bij de dienst Strategie en Beleid, aangezien het een onderdeel vormt van het strategisch beleid van het roc. (Externe) Deskundigen worden bij het Practoraat betrokken.

Communicatie

publicatie | www.leeuwenborgh.nl/assets/algemeen/Leeuwenborgh_Practoraat


Betrokken bij het practoraat

Practor: Andrea Klaeijsen
a.klaeijsen@vistacollege.nl
06-13221935