Practoraat

Gepersonaliseerd Leren

Het Practoraat Gepersonaliseerd  Leren is verbonden aan VISTA College, ontstaan uit een fusie van ROC Leeuwenborgh en Arcus College.

Onderzoek en doelen

Het doel van het Practoraat is om gekoppeld aan het thema Gepersonaliseerd Leren, praktijkgericht onderzoek te verbinden aan onderwijsinnovaties in de opleidingsteams. Onderwijskundige leiders die verbonden zijn aan de opleidingsteams, doen en delen onderzoek in het practoraat. Meer zicht krijgen op wat nodig is voor (onderdelen van) Gepersonaliseerd Leren, en op wat wel of niet werkt, staat daarin centraal. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken gericht op studentvaardigheden die nodig zijn binnen Gepersonaliseerd Leren, of de veranderende rol van docenten.

Het practoraat is niet alleen actief op het gebied van actuele onderwijsvraagstukken in de opleidingsteams, maar ook op het gebied van VISTA-brede innovaties. Het practoraat heeft daarmee ook een bredere rol in het versterken van de link tussen onderwijskundig leiderschap, onderzoekend werken en innoveren.

Ontwikkelingen in het practoraat

Het practoraat is gestart in september 2016 binnen het toenmalige ROC Leeuwenborgh. In de eerste fase van het Practoraat hebben de onderwijskundig leiders van de diverse opleidingsteams zich bekwaamd in het doen van praktijkgericht onderzoek, onder begeleiding van het Lectoraat Professionalisering van Onderwijs van Zuyd Hogeschool. In oktober 2018 is de huidige practor, Andrea Klaeijsen aangesteld. Niet alleen het doen van onderzoek, maar ook het delen ervan was een van de speerpunten na haar aantreden.

Passend bij de huidige ontwikkelingen binnen VISTA wordt in de huidige fase van het practoraat uitdrukkelijk gezocht naar samenwerking bij het doen van onderzoek, tussen de onderwijskundig leiders, maar ook breder in de organisatie. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan grootschalige innovatievraagstukken op het gebied van evidence-informed werken aan flexibilisering van het onderwijs.

Communicatie

publicatie | www.leeuwenborgh.nl/assets/algemeen/Leeuwenborgh_Practoraat


Betrokken bij het practoraat

Practor: Andrea Klaeijsen
a.klaeijsen@vistacollege.nl
06-42273813