Practoraat

Groene Leefbare Stad

Dit Practoraat is verbonden aan Yuverta locatie Houten.

Het initiatief voor dit Practoraat kwam voort uit het netwerk van hoger onderwijs (lectoren, onderzoekers) en het bedrijfsleven. Zij signaleerden een kans voor Yuverta waar het gaat om het thema Groene Leefbare Stad. Annemarie Moons (voorzitter van het College van Bestuur Yuverta) heeft ervoor gezorgd dat het Practoraat daadwerkelijk is opgenomen in de organisatie en mei 2021 van start gaat.

Vergaande verstedelijking, verslechterde biodiversiteit en klimaatverandering vragen om een andere inrichting van het stedelijk gebied. Er komt meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt. Het Practoraat Groene Leefbare Stad speelt in op die verandering en wil studenten, docenten en professionals voorbereiden op deze ontwikkelingen. De focus van het Practoraat Groene Leefbare Stad is gericht op de opleidingen in het groene domein die een relatie hebben met de stedelijke omgeving; met name de groene opleidingen. Het CIV practijkcluster Natuur en Leefomgeving (Groenpact 2e fase) is verbonden met het Practoraat Groene Leefbare Stad.

Het Practoraat richt zich op de fysieke vergroening van het (rand)stedelijk gebied. Vergroening is noodzakelijk om de stad toekomstbestendig te houden voor mens en dier. Groen draagt immers bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn. Daar horen klassieke beroepen bij zoals die van hovenier, ecoloog, groenbeheerder of groenvoorziener, maar ook beroepen als interieurbegroener en specialist in dak- en gevelgroen. Er ontstaan ook nieuwe beroepen zoals die van urban greener of flying gardner.

Doelen

Waar liggen de ambities van het Practoraat? De volgende doelen zijn geformuleerd:

  • Het ontwikkelen van curricula voor de groene opleidingen, die aansluiten op de veranderde arbeidsmarkt. Het gaat daarbij niet alleen om curricula voor reguliere studenten, maar ook die van de leven lang ontwikkelen-markt voor groene professionals.
  • Het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Daarbij gaat het om het uitvoeren van praktijkonderzoek en het verder brengen van wetenschappelijke kennis vanuit de onderzoeksorganisaties naar de praktijk waarbinnen studenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties acteren. Zo kan er gebouwd worden aan een learning community op regionaal, landelijk en Europees niveau. Het netwerk van betrokkenen is groot en varieert van de branchevereniging Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners tot en met natuur- en milieuorganisaties. Ook is er veel contact met hbo- en wo-experts op het vakgebied van de groene leefbare stad.

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Practoraat is vooral toegepast en praktijkgericht. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt bij de Practor, docenten en studenten. Samenwerking met het hbo en wo behoort tot de mogelijkheden. Het Practoraat fungeert als een platform voor onderzoek, expertiseontwikkeling en een netwerk voor onderwijsonderzoek over docentprofessionalisering. Het heeft de ambitie om op eigentijdse en toegankelijke wijze kennis over docentprofessionalisering te delen, zodat het bijdraagt aan zowel beleidsontwikkeling als aan de onderwijspraktijk. Dit gebeurt ook volop in samenwerking met andere Practoraten.

Het onderzoek dat in het Practoraat wordt uitgevoerd heeft een aantal karakteristieken. Het is a. ontwikkelingsgericht;  b. vindt plaats in de sociale context van de werkplek; c. vormt een actief proces; d. onderzoek waarin denken en doen continu verbonden is met elkaar;  5. gericht op doorwerking en daadwerkelijke verandering;  6. transparant en toegankelijk en 7. duurzaam verbonden aan de ontwikkelingen in de praktijk.

Communicatie

Informatie over de activiteiten in het Practoraat is te vinden op de volgende websites:

www.groenehotspothouten.nl
www.blauwehotspotdordrecht.nl
www.yuverta.nl
www.groenpact.nl
www.wijzijnkatapult.nl/katapultweek-2020/de-100-van-katapult/heidi-kamerling/
www.groenehotspothouten.nl/themas/practoraat-groene-leefbare-stad
www.platformurbangreening.eu


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:                                                                      Heidi Kamerling

Projectleider Groene Hotspot en
European Platform for Urban Greening:           Sijtske Ouderkerken

Onderzoeksdocenten:                                             Team Groen Yuverta


Contactgegevens

Heidi Kamerling
h.kamerling@yuverta.nl