Practoraat

Groene Leefbare Stad

Dit Practoraat is verbonden aan Yuverta locatie Houten.

Het initiatief voor dit Practoraat kwam voort uit het netwerk van hoger onderwijs (lectoren, onderzoekers) en het bedrijfsleven. Zij signaleerden een kans voor Yuverta waar het gaat om het thema Groene Leefbare Stad. Annemarie Moons (voorzitter van het College van Bestuur Yuverta) heeft ervoor gezorgd dat het Practoraat daadwerkelijk is opgenomen in de organisatie en mei 2021 van start gaat.

Vergaande verstedelijking, verslechterde biodiversiteit en klimaatverandering vragen om een andere inrichting van het stedelijk gebied. Er komt meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt. Het Practoraat Groene Leefbare Stad speelt in op die verandering en wil studenten, docenten en professionals voorbereiden op deze ontwikkelingen. De focus van het Practoraat Groene Leefbare Stad is gericht op de opleidingen in het groene domein die een relatie hebben met de stedelijke omgeving; met name de groene opleidingen. Het CIV practijkcluster Natuur en Leefomgeving (Groenpact 2e fase) is verbonden met het Practoraat Groene Leefbare Stad.

Het Practoraat richt zich op de fysieke vergroening van het (rand)stedelijk gebied. Vergroening is noodzakelijk om de stad toekomstbestendig te houden voor mens en dier. Groen draagt immers bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn. Daar horen klassieke beroepen bij zoals die van hovenier, ecoloog, groenbeheerder of groenvoorziener, maar ook beroepen als interieurbegroener en specialist in dak- en gevelgroen. Er ontstaan ook nieuwe beroepen zoals die van urban greener of flying gardner.

Doelen

Waar liggen de ambities van het Practoraat? De volgende doelen zijn geformuleerd:

  • Het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs; het verder brengen van wetenschappelijke kennis vanuit de onderzoeksorganisaties naar de praktijk waarbinnen studenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties acteren. Zo kan er gebouwd worden aan een learning community op regionaal, landelijk en Europees niveau. Het Practoraat fungeert als een platform voor onderzoek, expertiseontwikkeling in samenwerking met het netwerk van de groene Hotspot Houten.
  • Het uitvoeren van toegepast praktijkonderzoek en experimenten. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt bij de practor, docenten en studenten. Samenwerking met het hbo en wo behoort tot de mogelijkheden maar onderzoek gaat altijd hand in hand met het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties. In dit onderzoek wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld, onderzoekend leren als krachtige didactiek.

Quote Heidi Kamerling:  “Wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de mensen die met de laarzen in de klei staan. Daar maak ik me hard voor.”

Quote student na het onderzoek: “Ik kan nu nooit meer normaal naar de berm kijken. Eerst dacht ik dat het gras met onkruid was maar nu denk ik steeds aan al die verschillende inheemse planten die er groeien.”

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Practoraat is vooral toegepast en praktijkgericht. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt bij de Practor, docenten en studenten. Samenwerking met het hbo en wo behoort tot de mogelijkheden. Het Practoraat fungeert als een platform voor onderzoek, expertiseontwikkeling en een netwerk voor onderwijsonderzoek over docentprofessionalisering. Het heeft de ambitie om op eigentijdse en toegankelijke wijze kennis over docentprofessionalisering te delen, zodat het bijdraagt aan zowel beleidsontwikkeling als aan de onderwijspraktijk. Dit gebeurt ook volop in samenwerking met andere Practoraten.

Het onderzoek dat in het Practoraat wordt uitgevoerd heeft een aantal karakteristieken. Het is a. ontwikkelingsgericht;  b. vindt plaats in de sociale context van de werkplek; c. vormt een actief proces; d. onderzoek waarin denken en doen continu verbonden is met elkaar;  5. gericht op doorwerking en daadwerkelijke verandering;  6. transparant en toegankelijk en 7. duurzaam verbonden aan de ontwikkelingen in de praktijk.

Communicatie

Informatie over de activiteiten in het Practoraat is te vinden op de volgende websites:

Groenehotspothouten.nl | practoraat-groene-leefbarestad
Practoraat Groene leefbare stad – Groen Kennisnet
Groenehotspothouten.nl
Yuverta.nl
Platformurbangreening.eu
Groenpact.nl
Wijzijnkatapult.nl | heidi-kamerling/


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Heidi Kamerling

Manager Groene Hotspot en European Platform for Urban Greening: Sijtske Ouderkerken

Onderzoeksdocenten:  Tom Lievense, Jitske Noordermeer, Simone Sauren


Contactgegevens

Heidi Kamerling
h.kamerling@yuverta.nl