Practoraat

Hospitality Innovation – Betekenisvol leren en werken in de Hospitality

Dit practoraat is verbonden aan Albeda in Rotterdam

Aanleiding voor dit practoraat

De hospitality sector heeft behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve groei van het arbeidspotentieel; Meer instroom en behoud van personeel. Werknemers die breed opgeleid zijn, eenvoudig tussen verschillende domeinen van de sector kunnen bewegen en weten om te gaan met nieuwe technologieën, goed kunnen samenwerken en communiceren. Daarvoor moeten werkgevers investeren in de aantrekkelijkheid van het beroep, maar vooral wendbaar personeel. Onderwijs kan daar een open en flexibel aanbod voor ontwikkelen en uitvoeren.
Daarom hebben de partijen die eerder samenwerkten in The Learning Airport (TLA) het initiatief genomen om meer arbeidskracht te realiseren middels een publiek private samenwerking met Albeda als penvoerder: de Hospitality Innovation Campus (HIC). Het practoraat is een van de programmalijnen van HIC.

Doelen & ambities van de Hospitality Innovation Campus (HIC)

 • HIC is een community waar werkveld, onderwijs en overheid samen leren en innoveren om de vitaliteit van de sector in de regio te vergroten. De HIC realiseert een ambitieus programma dat leidt tot wendbare werkgevers, wendbare werknemers en wendbaar onderwijs.
 • HIC heeft hoge ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en studenten die de opleidingen binnen de Hospitality sector verlaten. Die kwaliteit en expertise willen we ook uitdragen, het practoraat is daar een belangrijk instrument voor.
Voorgenomen onderzoekslijnen:
 • Betekenisvol werken in de hospitality
  – Hoe kan de menselijke factor onderscheidende toegevoegde waarde bieden in de dienstverlening?
  – Welke skills zijn daarvoor nodig?
 • Aangeboren of aangeleerd: fake it till you make it.
  – In hoeverre kan je de benodigde skills en kennis van een professionele host aanleren.
  – En hoe kan je dat het beste doen?
 • Impact van technologische innovaties:
  – Welke innovaties zijn van toegevoegde waarde voor de beleving?
  – Hoe kan de menselijke factor daar nog waarde aan toevoegen?
 • Hostmanship in de praktijk
  – Van de beveiliging, luchthaven, facilitair bedrijf, travel en leisure.

Het practoraat heeft een praktische insteek: voor en door studenten en werkveld

De focus ligt daarbij op het praktisch onderzoeken van daadwerkelijke vraagstukken uit het werkveld. Daarnaast draagt het practoraat bij aan de doorlopende professionalisering van docenten door het ontwikkelen van een onderzoekende en probleemoplossende houding, andere vormen van begeleiden van studenten en samenwerking in de praktijk en actualiteit van het werkveld.

Onder begeleiding van de practor en de projectmanager werken onderzoeksgroepen aan de vraagstukken van het werkveld. Onderzoeksgroepen bestaan idealiter en indien mogelijk uit medewerkers vanuit het werkveld, medewerkers van de verbonden onderwijsinstellingen en studenten.


Communicatie

www | https://hic-mrdh.nl/hic-practoraat/
linkedin | https://www.linkedin.com/company/hospitality-innovation-campus/


Verbonden aan dit practoraat

 • Practor: Alexander de Vries
 • Projectmanager: Wanda Van Kerchove

Contactgegevens

Alexander de Vries
practoraat@hic-mrdh.nl

Wanda Van Kerckove
practoraat@hic-mrdh.nl

Bezoekadres:
Hospitality Innovation Campus
Posthumalaan 1 (Nieuwe Luxor Theater)
3072 AG Rotterdam

Meer weten? Schroom niet en neem contact op