Practoraat

Hospitality Experience

Vanuit ROC Mondriaan is het Practoraat Hospitality Experience opgericht. Studenten participeren in onderzoek gericht op de hospitality en met name de beleving (experience & insights) van hospitality. De opbrengsten van onderzoek wordt gedeeld met alumnistudenten, bedrijfsleven, gemeente en docenten. Bruikbare praktische opbrengsten voor de  hospitality branche, maar ook voor docenten die dit kunnen verwerken in hun onderwijs.

Hoe in ‘guest-host’ relaties het verschil te maken met gastvrijheid? Niet alleen in de hotellerie / horeca / toerisme, maar ook binnen dienstverlenende organisaties.

Deelthema’s zijn  onder andere

  • Wat bepaalt de gastbeleving? Begripsvorming? Wat is de relatie met service-levels?
  • Hoe kun je beleving meten en onderzoeken? (praktische methoden en technieken)
  • Het onderscheidend belang van de personal touch? Het goede voorbeeld geven.
  • Snappen van en versterken van de beleving van gast, klant, toerist, passagier, patiënt, …. .. hoe doen we dat (op de werkvloer – dus praktisch en concreet)  en wat levert het op?
  • Tools, formats, inspiraties als deliverables

Meer weten? Neem contact op met Jacqueline van der Zwan, ‎ ROC Mondriaan

Mail: j.vd.zwan@rocmondriaan.nl

Mobiel: 06-11398411

Meer weten? Schroom niet en neem contact op