Practoraat

Instrumentation for Space

Dit Practoraat is verbonden aan de Leidse Instrumentmakers School (LiS)

Het practoraat ‘Instumentation for Space’ ging op 1 september 2021 van start. Aanleiding was een intentieverklaring tussen Space Research Organisation of the Netherlands (SRON) en de Leidse Instrumentmakers School (LiS) voor een uitgebreidere samenwerking. Zo kan het vak ‘Instrumentation for Space’ worden voortgezet en verder uitgebouwd worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van cryogene technieken.

DOEL

Het doel van de samenwerking (tussen SRON en LiS) is om een inhoudelijk relevant en actueel onderwijsprogramma op de LiS aan te bieden op het gebied van instrumentatie voor ruimteonderzoek en om praktische kennis uit te wisselen.

SRON engineer Peter Paul Kooijman draagt als practor bij aan het onderwijs op de LiS en treedt als liaison op tussen de ontwikkelingen op het gebied van de ruimtevaart en de onderwijsprogramma’s. In dat kader zijn de studenten van het keuzedeel Instrumentation for Space inmiddels op werkbezoek geweest bij diverse ruimtevaartbedrijven en -instellingen om een beter beeld te krijgen van wat de ruimtevaartindustrie inhoudt.

Beide partijen gaan elkaar versterken op het gebied van:

  • het opleiden en bijscholen van studenten en medewerkers voor instrumentatie voor ruimteonderzoek
  • het verkrijgen van nieuwe praktische kennis over productie- en integratiemethodes in het ruimteonderzoek
  • het verwerven van externe fondsen voor de ontwikkeling van vaardigheden en kennis in instrumentatie
  • het identificeren en uitdragen van toepassingen buiten het ruimteonderzoek.

” Wij zien de LiS als een zeer hoogwaardige opleiding voor hightech vakmensen met brede technische vaardigheden. Om grensverleggende instrumenten te kunnen ontwikkelen en realiseren zijn dit soort vakmensen nodig. Dat zie je terug bij SRON: de meeste van de instrumentmakers die bij ons werken hebben de LiS als vooropleiding en wij hebben vrijwel altijd stagiairs van de LiS. Naar aanleiding van een initiatief van de school werken wij en andere space gerelateerde partijen al een paar jaar samen, om kennis op het gebied van space instrumentatie een plaats te geven in het onderwijs. Doordat SRON en de LiS nu vrijwel directe buren zijn geworden op het Leiden Bio Science Park, kunnen we de kennisuitwisseling tussen SRON en de LiS verder intensiveren. ”  –  Peter Paul Kooijman (practor) 

COMMUNICATIE

www | https://www.sron.nl/ | https://www.lis.nl/


BETROKKEN BIJ HET PRACTORAAT

  • Practor: Peter Paul Kooijman
  • Docent en projectleider space projecten: Frank Molster

CONTACT

Peter Paul Kooijman
Kooijman@lis.nl
088 – 777 56 24

Instrumentation for Space
Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden