Het practoraat Internationalisering heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Dit Practoraat is een samenwerking tussen ROC van Twente en ROC Mondriaan. Binnen ROC van Twente gaat het om een interne samenwerking tussen het MBO College voor Sport, Onderwijs en Cultuur, het MBO College voor Commercie & Ondernemen, het MBO College voor Gezondheidszorg en het MBO College voor Bouw, Infra en Interieur. De eerste twee genoemde colleges zijn bij dit Practoraat in the lead. In ROC Mondriaan is het Practoraat gepositioneerd bij de dienst onderwijsondersteuning en –advies.

De start van het Practoraat ‘Internationalisering’ is ingegeven door een samenspel van verschillende factoren: De toegenomen aandacht van het Ministerie OCW voor internationalisering binnen het mbo, de rol van Mbo in bedrijf en de relatief nieuwe rol van Nuffic binnen het mbo, evenals de goede reputaties van ROC Mondriaan en ROC van Twente op het gebied van internationalisering (o.a. door de VET Mobility Charter). Het Practoraat is op 1 september 2018 van start gegaan.

Studenten van nu gaan werken op een arbeidsmarkt die in toenemende mate internationaal georiënteerd is. Daarnaast doen zich op de arbeidsmarkt continu veranderingen voor. Daardoor vindt er ook binnen het onderwijs een verschuiving plaats van voorbereiding op vakinhoud naar meer aandacht voor (transversale) skills. Het Practoraat buigt zich over de vraag hoe alle studenten – op de te onderscheiden niveaus – in het mbo voorbereid kunnen worden op die arbeidsmarkt. Slechts een kleine groep studenten neemt deel aan een mobiliteits-/excellentietraject door een stage of een andere activiteit in het buitenland. De wens is echter om alle studenten op een of andere manier te bereiken. Internationalisering @home biedt hiervoor mogelijkheden. Wij zien internationalisering als een middel om studenten beter voor te bereiden op hun beroep..

Doelen

Het Practoraat houdt zich bezig met het thema onderwijs en internationalisering van en binnen (mbo-)onderwijs. Vragen die centraal staan zijn: Wat vraagt de arbeidsmarkt van toekomstige professionals/collega’s? Op welke manier kun je deze competenties aanleren?  Wat voor soort activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van deze competenties? En welke activiteiten kunnen dan worden gezien als internationaliseringsactiviteiten (en welke niet)?

Het Practoraat gaat als volgt te werk: Van de kant van het ROC van Twente bestaat het Practoraat op dit moment uit een team van 3 docent-onderzoekers (waarbij een vacature voor een vierde docent-onderzoeker) onder aanvoering van de Practor. Het practoraat is in  ROC van Twente verbonden aan twee MBO-Colleges die in the lead zijn, waaraan nog eens – op enige afstand- twee MBO Colleges verbonden zijn. Geregeld is er een actieve werksessie tussen de Practor en de docent-onderzoekers. Tevens is er vier maal per jaar een stuurgroepvergadering (tussen de twee MBO-Colleges die in the lead zijn, de programma-manager en de Practor). Daarnaast is er geregeld overleg tussen alle (vier) Practoren en programmamanager van ROC van Twente. Het Practoraat is in september 2018 gestart en in deze fase met name gericht op het kaart in brengen van de context en de wensen en behoeften die er leven.

Onderzoek

Bij ROC Mondriaan is het Practoraat op dit moment gepositioneerd bij de dienst onderwijsondersteuning en –advies. Het Practoraat internationalisering is er in principe voor alle opleidingen. Er is regelmatig overleg met de direct leidinggevenden en de programmamanager excellentie. Daarnaast wordt er gezocht naar verbinding met de andere Practoren binnen ROC Mondriaan. Het Practoraat is ook hier gericht op het in kaart brengen van de context en de behoeftes en wensen van de verschillende opleidingen op het gebied van het verwerven van het competenties, die het werken op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt verbeteren. De nadruk ligt hier ook op het identificeren van opleidingen waarmee het practoraat in eerste instantie zal gaan werken.

ROC van Twente en ROC Mondriaan willen hun studenten optimaal voorbereiden op een dynamische beroepspraktijk. Dit vraagt een lerende, onderzoekende en reflectieve houding van zowel docenten als studenten. Onderzoek doen op het thema internationalisering is bij het ROC van Twente gepositioneerd bij vier colleges en bij ROC Mondriaan in beginsel op centraal niveau. In beide instellingen is het belegd bij het Practoraat internationalisering.


Communicatie

www | practoraat-internationalisering.nl

Meer weten? Schroom niet en neem contact op