Practoraat

Kringlooplandbouw

Dit Practoraat is verbonden aan Aeres MBO in Emmeloord, Dronten en Barneveld.

Doelen

Kringlooplandbouw is hét ontwikkelthema van LNV voor de periode 2020 – 2030. Het doel van het Practoraat is tweeledig:

  • Voor de lange termijn het schetsen van de stip op de horizon waar boer en tuinder om vragen: “Wat gaat kringlooplandbouw concreet zijn en wat betekent het voor het landbouwsysteem?”
  • Voor de korte termijn het in beeld brengen van kringloop-initiatieven in de praktijk en het ontwikkelen van methodes voor onderwijs en praktijk om eigen onderzoek te doen naar de kringloopbestendigheid van een bedrijf.

Onderzoek

Het Practoraat richt zich met name op vollegronds voedselproductie en grondgebonden vormen van veehouderij. Daarin staat de verbinding van deze productiegebieden onderling en van deze gebieden met de maatschappij centraal.

Het Practoraat is ingesteld door Aeres en wordt ook door de instelling gefinancierd. De locaties met landbouwonderwijs dragen bij aan het Practoraat: Aeres MBO Emmeloord, Aeres MBO Barneveld en Aeres MBO Dronten Warmonderhof.

Het Practoraat werkt samen met docenten die kringlooplandbouw in hun lessen verzorgen. Om het onderwijs van informatie en methoden te voorzien zoekt het Practoraat naar voorbeelden in de praktijk en maakt lesvormen om die praktijk te onderzoeken. De Practor heeft binnen Aeres een netwerk met docenten van de betrokken locaties en met de nog aan te stellen lector van Aeres Hogeschool. Daarnaast zitten docenten en Practoren van andere mbo- en hbo-instellingen in het netwerk. De trefwoorden/hash tags voor het netwerk zijn #kringlooplandbouw, #natuurinclusieve landbouw, #regeneratieve landbouw, #climate smart farming, #reststromen, #robuuste bodem en teelt, #grondgebonden.

Het onderzoek wordt vorm gegeven door de Practor vanuit de locatie Aeres MBO Dronten. De relatie met de biologische sector vindt plaats via Bionext. Het practoraat Kringlooplandbouw werkt gezien de dicht aan elkaar rakende gebieden regelmatig samen met het Practoraat Natuurinclusieve landbouw (Terra) en met de lectoraten Kringlooplandbouw in het hbo (VHL Leeuwarden en Aeres Hogeschool Dronten).

Communicatie

www  |  landbouwkringlopen.nl
twitter  | @RuudBodem

overige  |  Het practoraat levert digitale reactie op artikelen in Boerenbusiness, Nieuwe Oogst, Veldpost

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:     Ruud Hendriks
Overige betrokkenen volgen zsm.

 


Contactgegevens

Ruud Hendriks
Wisentweg 10
8251PC Dronten
r.hendriks@aeres.nl
06 51298047