Practoraat

Leven Lang Flex

Dit practoraat is verbonden aan het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex (CIV LLF)

Start:
Het practoraat Leven Lang Flex is van start gegaan op 1 maart 2022. Voor meer informatie over onze partners en de organisatiestructuur, zie: civ-levenlangflex.nl.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex helpt mbo-studenten om een succesvolle en duurzame start op de arbeidsmarkt te maken door te investeren in hun talenten en ontwikkeling. Dat doen we samen met onderwijs, ondernemers en overheid in de regio’s Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland.

 

 • Het CIV LLF richt zich op het begeleiden van (jong)volwassenen die een hybride leer-werktraject willen volgen op mbo niveau Entree en Servicemedewerker niveau 2, richting een duurzame arbeidsplaats in de regio Zuid-Holland, Holland Rijnland en Midden-Holland.
 • Binnen de hybride leeromgeving kunnen studenten gedurende hun studie, onder begeleiding van docenten en praktijkopleiders, kennismaken met het werkveld en werknemers- en beroepsvaardigheden leren in de praktijk. Het bedrijfsleven leert binnen de hybride leeromgevingen de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van deze groep studenten kennen.

Het practoraat ‘Leven Lang Flex’:

 • Versterkt met praktijkgericht onderzoek de initiatieven en pilots uit de verschillende programmalijnen van het CIV LLF.
 • Zet participatief actieonderzoek in als middel om met elkaar te leren, te professionaliseren en nieuwe kennis te generen over hoe scholen, bedrijven en gemeenten samen kunnen optrekken om niveau 1 en 2 studenten een succesvolle start op de arbeidsmarkt te geven.
 • Werkt nauw samen met de verschillende programmalijnen van het CIV en het docententeam die het onderwijs in de hybride leeromgevingen ontwikkelen en uitvoeren.

Voor het practoraat zijn twee onderzoekslijnen geformuleerd:

 1. Binnen de hybride leeromgeving
  Wat is er nodig in een leeromgeving waarin onderwijs, werkveld en gemeenten samenwerken om studenten niveau 1 en 2 succesvol op te leiden voor een vervolgstap?
 2. Na de hybride leeromgeving
  Hoe draagt opgeleid worden in een hybride leeromgeving bij aan vervolgsucces van niveau 1 en 2 studenten?

Binnen bovengenoemde twee onderzoekslijnen zullen elk jaar onderzoeksprojecten uitgevoerd worden. De focus daarvan wordt bepaald door de vraagstukken die spelen binnen het CIV.

Op dit moment werkt het practoraat aan de projecten ‘Onderzoekend professionaliseren – rolontwikkeling van docenten en praktijkopleiders in hybride leeromgevingen’ en aan het project ‘leeromgevingen door de ogen van de student’ waarbij photo-voice wordt ingezet als methode voor participatief actieonderzoek met studenten.


Communicatiekanalen

In september 2o23 worden een aantal producten gepubliceerd via onderstaande kanalen:


Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex helpt mbo-studenten om een succesvolle en duurzame start op de arbeidsmarkt te maken door te investeren in hun talenten en ontwikkeling. Dat doen we samen met onderwijs, ondernemers en overheid in de regio’s Zuid-Holland Centraal, Holland Rijnland en Midden-Holland.


Betrokkenen bij het practoraat & contactgegevens:

Practor: Jantje Timmerman

 • e-mailadres: jtimmerman@mborijnland.nl
 • telefoonnummer: 06 – 272 262 95

Adres locatie practoraat (verbonden aan mboRijnland):

 • Postadres: Postbus 1317, 2302 BH, Leiden
 • Bezoekadres: Bètaplein 18, 2321KS, Leiden