Practoraat

Mastering Creativity

Dit Practoraat is verbonden aan Cibap, Vakschool voor Vormgeving, Zwolle.

Het Practoraat Mastering Creativity is een platform dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van creativiteit. Met als doel tools te creëren die daarbij ondersteunend zijn, zowel voor studenten als creative professionals in creatiever denken, doen en maken.

Het Practoraat is een initiatief van Cibap Vakschool voor Vormgeving in Zwolle. Cibap is een plek waar studenten zich ontwikkelen tot omgevingsbewuste burgers en vormgevers, die ontwerpen maken die raken en verrassen. Ze doen dat door de juiste toepassing van vakmanschap, technologie, zakelijk denken, vormgevingsprincipes en creativiteit, en creëren op die manier positieve impact. Cibap neemt creativiteit serieus en wil naast aandacht voor het creatieve product op zich, óók aandacht voor de individuele ontwikkeling van creativiteit. 

Onderzoek

Het Practoraat doet onderzoek en ontwikkelt op basis daarvan tools voor docenten, studenten en creative professionals. Om te onderzoeken aan welke aspecten binnen de ontwikkeling van creativiteit behoefte bestaat, is gestart met de app MijnCreativiteit. De app is vormgegeven door studenten van het Cibap en is ontwikkeld op basis van user feedback van studenten en medewerkers. MijnCreativiteit komt voort uit literatuuronderzoek naar en praktijkverkenning van de ontwikkeling van creatief vermogen bij adolescenten. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met de lectoraten AeCt van ArtEZ en Onderwijsinnovatie & ICT van Windesheim en in co-creatie met studenten en docenten van ArtEZ, Windesheim en SintLucas en Cibap. Een visuele update van de app werd mede gefinancierd door een donatie van het fonds voor Communicatie Innovatie.

Op basis van de ingevoerde data geeft de app inzage in de ontwikkeling van creativiteit op individueel niveau, op het niveau van klassen, opleiding en fasen. Mede op basis van deze data wordt vervolgens een projectteam gevormd van direct betrokkenen bij de context waarin de innovatiebehoefte speelt. Deze docenten, studenten, creative professionals en de Practor starten vervolgens in een living lab-constructie een onderzoek, met als doel om in co-creatie een oplossing te ontwikkelen en vorm te geven.

Tools

Om studenten en creatief professionals inzicht te laten verkrijgen in hun eigen creatieve ontwikkeling, ontwikkelt het Practoraat een aantal tools.  Die hebben als doel dat:

  • docenten doelgericht studenten kunnen begeleiden in hun creatieve ontwikkeling
  • studenten en creative professionals hun zelfstandigheid en eigenaarschap over hun creatieve ontwikkeling vergroten
  • studenten, docenten en creative professionals de randvoorwaarden kunnen vormgeven voor de omgeving waarin de ontwikkeling plaatsvindt.

Het onderzoek binnen het Practoraat Mastering Creativity is gepositioneerd bij Practor Danny Jeroense als het gaat om de ontwikkeling van het theoretisch kader en deels ook voor het uitvoeren van praktijkonderzoeken. Op projectbasis worden onderzoekers aan het Practoraat verbonden om samen met de Practor het praktijkonderzoek uit te voeren.

 


Communicatie

Informatie over de activiteiten in het Practoraat is te vinden via de site van Cibap: www.cibap.nl

Als er meer info beschikbaar is over de ontwikkeling van de tools dan is die te vinden door de betreffende tool aan te klikken.

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:                      Danny Jeroense

 


Contactgegevens:

Danny Jeroense
Cibap Vakschool voor Vormgeving
Nijverheidstraat 11
8031 DZ Zwolle
d.jeroense@cibap.nl
0654368432