Practoraat

Mastering Creativity

Dit Practoraat is verbonden aan Cibap, Vakschool voor Vormgeving, Zwolle.

Het Cibap is een vakschool waar natuurlijke aandacht bestaat voor creativiteit en het resultaat ervan. Creativiteit & Vormgeving is dan ook een van de Cibap kerncompetenties.  Het Cibap ziet echter creativiteit niet alleen als een resultaat of een vaststaand gegeven, maar erkent de waarde en lading van creativiteit als 21e -eeuwse vaardigheid en de mogelijkheid om deze te kunnen ontwikkelen.
Het CVB van Cibap onderschrijft de waarde van onderzoek voor het ontwikkelen van kennis en als motor voor innovatie. Een Practoraat was dan ook een logische volgende stap om dat onderzoek en de beoogde innovatie zichtbaar te maken, binnen en buiten de school.

In de visie van Cibap is het onderwijs een plek waar studenten zich ontwikkelen tot omgevingsbewuste burgers en vormgevers, die ontwerpen maken die raken en verrassen. Ze doen dat door de juiste toepassing van vakmanschap, technologie, zakelijk denken, vormgevingsprincipes en creativiteit en creëren zo positieve impact. Het Cibap neemt creativiteit daarbij serieus en wil naast aandacht voor het creatieve product op zich, ook aandacht voor de individuele ontwikkeling van creativiteit.

Er is al veel theoretisch onderzoek gedaan naar wat creativiteit is. Er is veel aandacht voor creativiteit sinds het benoemd is als 21e -eeuwse vaardigheid. Maar hoe ontwikkel je creativiteit en welke innovaties zijn nodig in het onderwijs om die ontwikkeling mogelijk te maken en te stimuleren? Het Practoraat is dan ook opgericht vanuit de behoefte om dat wat creativiteit is te vertalen naar hoe je je creativiteit verder kunt ontwikkelen, om zo zichtbaar creatiever te denken, te doen en te maken.

Doelen

Het Practoraat heeft als doel om tools te ontwikkelen waarmee:

  • docenten doelgericht studenten kunnen begeleiden in hun creatieve ontwikkeling;
  • studenten en creative professionals hun zelfstandigheid en het eigenaarschap over hun creatieve ontwikkeling vergroten;
  • studenten, docenten en creative professionals samen randvoorwaarden kunnen vormgeven voor de omgeving waarin de ontwikkeling plaatsvindt.

Onderzoek

Het Practoraat doet onderzoek en ontwikkelt op basis daarvan tools op projectbasis. Hiervoor is  gekozen, omdat deze werkwijze aansluit bij de visie van het Cibap om studenten op te leiden tot mensgerichte vormgevers: het Cibap beoogt studenten op te leiden die oplossingen vormgeven samen met diegene die de oplossing nodig heeft: de gebruiker. Daarom hanteert het Practoraat de werkwijze van projectmatig creëren, om zo samen met de gebruikers van ons onderwijs projectteams te vormen, die direct betrokken zijn bij en behoefte hebben aan de benodigde innovatie.

Het Practoraat heeft daarom geen ‘vaste’ onderzoekers, maar betrekt de benodigde expertise bij onderzoek, wanneer de context en innovatiebehoefte daarom vragen.
Het proces start met een inventarisatie van op welke aspecten binnen de ontwikkeling van creativiteit er behoefte bestaat aan innovatie en in welke context zich dat voordoet. Voor deze inventarisatie wordt er deels gebruik gemaakt van de app MijnCreativiteit, die door het Cibap is ontwikkeld. Op basis van de ingevoerde data geeft deze app inzage in de ontwikkeling van creativiteit op individueel niveau, op het niveau van klassen, opleiding en fasen. Mede op basis van deze data wordt er vervolgens een projectteam gevormd van direct betrokkenen bij de context waarin de innovatiebehoefte speelt. Deze medewerkers, studenten, creative professionals en de Practor starten vervolgens in een living lab-constructie een onderzoek, met als doel om in co-creatie een oplossing te ontwikkelen en vorm te geven.

Een klankbordgroep bestaande uit medewerkers, studenten en creative professionals, brengt advies uit naar aanleiding van (tussentijdse) resultaten uit onderzoeken.

Het onderzoek binnen het Practoraat is gepositioneerd bij de Practor voor wat betreft de ontwikkeling van het theoretisch kader en deels ook voor het uitvoeren van praktijkonderzoek. Op projectbasis worden onderzoekers aan het Practoraat verbonden om samen met de Practor het praktijkonderzoek uit te voeren.

 

Communicatie

www | cibap.nl


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:                                                           Danny Jeroense
Onderzoekers op projectbasis

 


Contactgegevens

Danny Jeroense
Cibap Vakschool voor Vormgeving
Nijverheidstraat 11
8031 DZ Zwolle
d.jeroense@cibap.nl
06 – 54 36 84 32