Practoraat

Mediawijsheid

Het practoraat Mediawijsheid is een samenwerking tussen Mediacollege Amsterdam (Ma), Hout- en Meubileringscollege (HMC), ROCTOP en ROC van Amsterdam MBO College West

Het Practoraat Mediawijsheid is gestart in september 2017. Het komt voort uit het Practoraat Sociale Media, dat op experimentele basis al vijf jaar kennis deelde met (Amsterdamse) mbo’s. Dat gebeurde bijvoorbeeld door trainingen voor docenten en ondersteuning van opleidingsteams bij de inzet van sociale media. Om beter inzicht te krijgen in de behoeften van opleidingsteams en lopende initiatieven sloegen de drie Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente de handen ineen. De gemeentelijk MBO-Agenda, met bijzondere inzet van wethouder Simone Kukenheim, bracht de onderwijspartijen bij elkaar. Dat leidde tot de gezamenlijke ambitie: alle docenten en studenten van Amsterdam Mediawijs! Het practoraat is van en voor Amsterdam en de deelnemende partijen staan dichtbij de doelgroep.

‘Mbo-studenten, een groep waarvan vaak gedacht wordt dat zij zich goed raad weten met medialisering en digitalisering. De afgelopen jaren heb ik juist veel studenten zien worstelen met het maken van een onderscheid tussen feit, fake of filter.’ Een quote van Jorick Scheerens, practor van het allereerste (inmiddels beëindigde) practoraat Sociale Media in de Volkskrant in een oproep aan alle docenten om mediawijsheid te integreren in hun lessen. Mbo-studenten zijn zonder uitzondering zeer ervaren mediagebruikers. Dat maakt ze niet automatisch ook mediawijs. Naast ervaring is stimulering, sturing en begeleiding van bewust, kritisch en optimaal mediagebruik nodig. Zo is het belangrijk dat studenten leren digitale media en sociale netwerken in te zetten om hun persoonlijke loopbaanontwikkeling te bevorderen. Een belangrijke taak voor docenten, die deze kennis, vaardigheden en mindset bij studenten moeten ontwikkelen en daar dus ook zelf toe in staat moeten zijn.

Doelen

Dit practoraat is gericht op het ontwikkelen van onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Om dit te bereiken is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en praktisch onderzoek essentieel. Dit alles komt samen in het practoraat Mediawijsheid.

We werken met een aantal actief aangehaakte docenten en onderwijskundigen van ieder deelnemend mbo. Wekelijks komen we samen als schooloverstijgende leergemeenschap. Samen inventariseren we wat er al aan activiteiten plaatsvindt binnen de scholen rondom mediawijsheid, wat mediawijsheid binnen de context van de eigen opleidingen inhoudt en hoe het een plek kan krijgen in het curriculum. De docenten toetsen nieuwe ideeën bij collega’s en doen informeel onderzoek door behoeften en ideeën te inventariseren. We nemen de andere docenten mee in de bevindingen door kenniscafés, Ted Talks, workshops en andere methodes.

Onderzoek

De practor, Paulo Moekotte, is verantwoordelijk voor het onderzoek. Het practoraat kent twee onderzoekslijnen. In de eerste lijn bevragen docenten hun collega’s informeel en halen zo informatie op om de interventies die ze ontwikkelen richting te geven. De tweede lijn is meer formeel en belegd bij de practor.

Communicatie

www | mbomediawijs.nl
twitter | @mbomediawijs
facebook | /mbomediawijs
instagram | @mbomediawijs
linkedin | /mbomediawijs


Betrokken bij het practoraat

Practor: Paulo Moekotte
Programma-manager: Marit Montsanto
Onderwijskundige: Marloes Roovers
Communicatiemedewerker: Renske van Assema 

Betrokken docenten Mediacollege
Anne-Floor Brouwers, Max Grootjen, Ingeborg Kertesz,

Betrokken docenten HMC
Anneke Hermsen, Kees Klaassen, Flip Kneppers, Janske Megens, Maurice van Oostrom, Joëlla de Vries

Betrokken docenten ROCvA MBO College West
Souhaïlla Achtoan, Khalis Bakhallakh, Jesse van Dorst, Samir Kalmouâ, Rik Oonk, Eelco Overman, Jeroen Pattipeilohij, Aniel Sommandas, Menno de Waal

Betrokken docenten ROC TOP
Bram Dingerdis, Ouahib Laghzal, Natascha Meijer, Maud Philippen, Nathalie Petrocchi, Maarten Walet


Contact

Marit Montsanto
m.montsanto@ma-web.nl