Practoraat

Mediawijsheid

Het Practoraat Mediawijsheid is een samenwerking tussen Mediacollege Amsterdam (Ma), Hout- en Meubileringscollege (HMC), ROC TOP en ROC van Amsterdam MBO College West

Het Practoraat Mediawijsheid is gestart in september 2017. Het komt voort uit het Practoraat Sociale Media, dat op experimentele basis al vijf jaar kennis deelde met (Amsterdamse) mbo’s. Dat gebeurde bijvoorbeeld door trainingen voor docenten en ondersteuning van opleidingsteams bij de inzet van sociale media. Om beter inzicht te krijgen in de behoeften van opleidingsteams en lopende initiatieven sloegen de Amsterdamse mbo-instellingen de handen ineen. Dat leidde tot de gezamenlijke ambitie: alle docenten en studenten van Amsterdam Mediawijs!  

Mbo-studenten zijn zonder uitzondering zeer ervaren mediagebruikers, maar dat maakt ze niet automatisch ook mediawijs. Naast ervaring is stimulering, sturing en begeleiding van bewust, kritisch en optimaal mediagebruik nodig. Zo is het belangrijk dat studenten leren digitale media en sociale netwerken in te zetten om hun persoonlijke loopbaanontwikkeling te bevorderen. Een belangrijke taak voor docenten, die deze kennis, vaardigheden en mindset bij studenten moeten ontwikkelen en daar dus ook zelf toe in staat moeten zijn. Het Practoraat Mediawijsheid is dan ook een leergemeenschap gericht op de ontwikkeling van kennis, expertise en vaardigheden die docenten en studenten nodig hebben in de snel veranderende en gemedialiseerde onderwijspraktijk. Met behulp van design thinking voeren onze docenten experimenten uit die worden vertaald naar concreet deelbaar onderwijs op mbomediawijs.nl. 

Doelen

Dit practoraat is gericht op het ontwikkelen van onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Om dit te bereiken is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en praktisch onderzoek essentieel. Dit alles komt samen in het practoraat Mediawijsheid. 

We werken met een aantal actief aangehaakte docenten en onderwijskundigen van ieder deelnemend mbo. Wekelijks komen we samen als schooloverstijgende leergemeenschap. Samen inventariseren we wat er al aan activiteiten plaatsvindt binnen de scholen rondom mediawijsheid, wat mediawijsheid binnen de context van de eigen opleidingen inhoudt en hoe het een plek kan krijgen in het curriculum. De docenten toetsen nieuwe ideeën bij collega’s en doen informeel onderzoek door behoeften en ideeën te inventariseren. We nemen de andere docenten mee in de bevindingen door onze kennis te delen in de vorm van o.a. lessen, video’s of posters.

Onderzoek

De practor, Wouter van der Horst, is verantwoordelijk voor het onderzoek. Het practoraat kent twee onderzoekslijnen. In de eerste lijn bevragen docenten hun collega’s informeel en halen zo informatie op om de interventies die ze ontwikkelen richting te geven. De tweede lijn is meer formeel en belegd bij de practor. 

Communicatie

www | mbomediawijs.nl
linkedin | /mbomediawijs
twitter | @mbomediawijs
instagram | @mbomediawijs


Betrokken bij het practoraat

Practor: Wouter van der Horst 
Projectleider: Jana van Mierlo
Onderwijskundigen: Laura Schouten 
Communicatiemedewerker: Renske van Assema

Zie ook: mbomediawijs.nl/practoraat/


Contact

practoraatmediawijsheid@ma-web.nl