Practoraat

Ondernemend leren met en van de sdg’s in het mbo

Dit practoraat is verbonden aan Terra mbo, Groningen

Nadat Marjan Nijenbanning werd uitgeroepen tot duurzame docent mbo eind 2020 besprak zij in een interview met de organisatie Leren voor morgen de wens om een practoraat in te richten rondom de sdg’s in het mbo. Een collega van de mbo instelling van het Noorderpoort gaf aan daar een mooie samenwerking voor zich te zien. Sinds die tijd trokken beiden gezamenlijk op om de cvb’s van de organisaties te bewerken en te verleiden tot een practoraat. Dat was een lange weg met een flink aantal hobbels. In april van 2023 werd Marjan tot practor benoemd.

Doel: Vertaalslag naar dagelijkse praktijk

De sustainable development goals zijn abstract en voor veel docenten en studenten moeilijk te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. We wilden graag die vertaalslag voor hen maken door ze in aanraking te brengen met praktische tools, ondersteuning en voorbeelden uit de lespraktijk. Daar zit ook een onderwijskundige kant aan.

Impactonderzoek

We doen impactonderzoek naar de ervaringen van studenten en docenten op het vlak van duurzame ontwikkeling en welke pedagogiek en didactiek hier goed bij aansluiten. Er zijn verschillende raamwerken zoals de greencomp, entrecomp, groene pedagogiek, a rounder sense of purpose. We onderzoeken wat docenten nu precies inzetten bij het leren voor duurzame ontwikkeling. De sustainable development goals en de inner development goals zijn daarbij het uitgangspunt.

SDG ambassadeurs & – helden

Bij het practoraat zijn verschillende mensen betrokken.

  • Binnen Terra werken we met sdg ambassadeurs
    Dat zijn docenten die voor een of meerdere sdg’s kartrekkers zijn binnen hun team en praktijkonderzoek doen naar hun interventies die zij hebben opgesteld via de impactmapping.
  • Bij het Noorderpoort werken ze met sdg helden
    We hebben een onderzoeksmagazine gemaakt voor de docenten waarin we hebben beschreven op welke manier het praktijkonderzoek vorm gegeven kan worden. Docenten kiezen voor impactlessen, impactprojecten, impactexpedities, impactavonturen, impactexcursies of impactfestivals, Docent Dialogen en studenten reflecties. Naast deze keuzes zijn er ook tools beschreven en is er inspiratie per sdg aangereikt. Met behulp van de methode desined Action Sampling ( Lackéus)

Het onderzoek is belegd bij de practor en bij docenten die de interventies uitvoeren vanuit beide instellingen.


Communicatie

www | mboterra.nl


Verbonden aan het practoraat & contact

Adres locatie practoraat: Hereweg 99, 9721 AA Groningen