Practoraat

Onderwijs en digitalisering

Dit practoraat is verbonden aan ROC Horizon College (Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend)

Het Practoraat Onderwijs en digitalisering komt voort uit de visie van het Horizon College op onderwijs en ICT. Het Practoraat wordt ingericht als instrument ter ondersteuning van onderwijsteams bij de doorontwikkeling van hun onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling en het innovatief vermogen van de instelling. Het ligt in lijn met de ambities van het Horizon College op het gebied van het intensiveren van de verbinding tussen ICT en het onderwijs, regionale co-creatie en leven lang ontwikkelen.

Doelen

Het Practoraat Onderwijs en digitalisering wordt dé plek waar kennis over onderwijsontwerp en de mogelijkheden van digitalisering in het beroepsonderwijs wordt verzameld, ontwikkeld en verspreid.

Het Practoraat ondersteunt onderwijsteams in het ontwerpen en uitvoeren van pilots in  onderwijs met digitale toepassingen, binnenschools en in samenwerking met bedrijven. Het Practoraat legt zich toe op onderwijsontwerp met een weloverwogen inzet van digitale middelen, en op kennisdeling.

Onderzoek

Op basis van (ontwerp)vraagstukken van onderwijsteams starten we een pilotteam. Hieraan nemen in ieder geval docenten van de opleiding deel. Het pilotteam wordt ondersteund door de Practor en, passend bij/afhankelijk van de vraag, door experts op het gebied van digitale leeromgevingen/onderwijslogistiek of stagiaires onderwijskunde. Per pilot worden stakeholders ingezet. Dit kunnen studenten, bedrijven of andere docenten zijn.Elke pilot heeft als uitgangspunt dat er ontwerpgericht onderzoek plaatsvindt, dat past bij het vraagstuk dat centraal staat. De docentonderzoekers die in de pilot meewerken, zetten het onderzoek onder begeleiding van de Practor op en voeren het uit. De Practor bundelt en analyseert de onderzoeksresultaten.

Communicatie

Het practoraat maakt gebruik van een interne communicatie-/kennisdelingssite, communicatie in de lijn, persoonlijke communicatie en evenementen. Er is een mogelijkheid om dit uit te breiden naar openbare website, afhankelijk van het budget en communicatiebeleid van de instelling.


Betrokken bij het practoraat

Practor: Dorien van de Pol


Contact

Dorien van de Pol
d.a.vandepol@horizoncollege.nl
0616034968