Practoraat

Rekenen

Dit Practoraat is een samenwerking tussen het Albeda College, Deltion College, Summa College en BVMBO.

Het initiatief voor het practoraat kwam van de BVMBO, samen met het Steunpunt Taal en Rekenen mbo, als antwoord op de vraag van de minister om een Onderzoekspraktijk op te richten. Het Practoraat Rekenen is op 27 november 2018 officieel gestart met het uitspreken van de practorale rede ‘Boeken dicht, we gaan naar buiten’.

De aanleiding voor het starten voor het Practoraat Rekenen staat omschreven in de Rekenagenda vo/mbo (2016). De minister stelt daarin dat het belangrijk is om de motivatie voor rekenen te laten toenemen bij studenten, om docenten, rekencoördinatoren en ander onderwijzend personeel te faciliteren en om de kennis over rekenonderwijs te vergroten: wat werkt wel en wat werkt niet in het huidige rekenonderwijs in het mbo. Daarbij noemt de minister als actiepunt, dat de BVMBO in afstemming met het Steunpunt mbo een Onderzoekspraktijk rekenen opzet.

Doelen

Het Practoraat Rekenen houdt zich bezig met het verbeteren van het rekenonderwijs in het mbo. Hoe kan de docent rekenen samen met zijn collega’s de student dàt rekenniveau mee te geven dat nodig is om zijn beroep goed uit te oefenen, zich goed te kunnen redden als burger van dit land en eventueel om de student voor te bereiden voor een vervolgopleiding.

Onderzoek

Het Practoraat Rekenen bestaat uit de projectgroep, de stuurgroep en de kenniskring. De leden van de projectgroep en de stuurgroep zijn vertegenwoordigers van de consortiumpartners. De kenniskringleden zijn docenten rekenen van de 3 ROC’s en docenten rekenen van andere mbo-instellingen, die hun eigen rekenonderwijspraktijk willen onderzoeken en verbeteren.

Praktijkonderzoek heeft een belangrijke plaats binnen het Practoraat Rekenen. De uitkomsten hiervan worden gedeeld met het onderwijsveld. Tijdens masterclasses worden de kenniskringleden bijgepraat over verschillende aspecten van het doen van onderzoek. Daarnaast zijn er verschillende intervisiemomenten waar kenniskringleden onder leiding van de projectgroepleden werken aan hun eigen onderzoek.

Communicatie

www | www.practoraatrekenen.nl
twitter | @rekenpractroraat
instagram | @practoraatrekenen


Betrokken bij het practoraat

Practor/projectleider: Jurriaan Steen
Lid projectgroep: Mirjam Bos (Albeda College)
Lid projectgroep: Kooske Franken (BVMBO)
Lid projectgroep: Johan van den Akker (Deltion College)
Lid projectgroep: Martijn van Oirschot (Summa College)


Contact

Jurriaan Steen
rekenpractoraat@gmail.com
0625277393

Meer weten? Schroom niet en neem contact op