Het practoraat Rekenen heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Dit Practoraat is verbonden aan het Zone.college.

Het initiatief voor het practoraat kwam van de BVMBO, samen met het Steunpunt Taal en Rekenen mbo, als antwoord op de vraag van de minister om een Onderzoekspraktijk op te richten. Het Practoraat Rekenen is op 27 november 2018 officieel gestart met het uitspreken van de practorale rede ‘Boeken dicht, we gaan naar buiten’.

De aanleiding voor het starten voor het Practoraat Rekenen staat omschreven in de Rekenagenda vo/mbo (2016). De minister stelt daarin dat het belangrijk is om de motivatie voor rekenen te laten toenemen bij studenten, om docenten, rekencoördinatoren en ander onderwijzend personeel te faciliteren en om de kennis over rekenonderwijs te vergroten: wat werkt wel en wat werkt niet in het huidige rekenonderwijs in het mbo. Daarbij noemt de minister als actiepunt, dat de BVMBO in afstemming met het Steunpunt mbo een Onderzoekspraktijk rekenen opzet.

Doelen

Het Practoraat Rekenen houdt zich bezig met het verbeteren van het rekenonderwijs in het mbo. Hoe kan de docent rekenen samen met zijn collega’s de student dàt rekenniveau mee te geven dat nodig is om zijn beroep goed uit te oefenen, zich goed te kunnen redden als burger van dit land en eventueel om de student voor te bereiden voor een vervolgopleiding.

Onderzoek

Het Practoraat Rekenen bestaat uit de projectgroep, de regiegroep en de kenniskring. De leden van de projectgroep zijn de projectleider en de andere practoren binnen Zone.college. De regiegroep bestaat uit het management van de verschillende onderdelen binnen Zone.college. De kenniskringleden zijn docenten rekenen van Zone.college, die hun eigen rekenonderwijspraktijk willen onderzoeken en verbeteren.

Communicatie

www | www.practoraatrekenen.nl
twitter | @rekenpractroraat
instagram | @practoraatrekenen

Meer weten? Schroom niet en neem contact op