Practoraat

Research Lab

Samenwerkend Leren & Innoveren

Dit brede Practoraat is verbonden aan mboRijnland

Research Lab, Samenwerkend Leren & Innoveren is het platform voor (onderwijs)onderzoek van mboRijnland. Aan de hand van een vastgestelde onderzoeksagenda doen de (docent)onderzoekers van Research Lab samen met docenten uit de mbo-colleges praktijkonderzoek, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Research Lab, Samenwerkend Leren & Innoveren initieert en ondersteunt projecten waarbij docenten samen met collega’s en/of studenten onderzoek doen naar ‘wat werkt’ in de eigen onderwijspraktijk. De resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld en gebruikt om te professionaliseren, te innoveren en te verbeteren. De visie van Research Lab is dat een onderzoekende houding van docenten, studenten, management en ondersteuning de kwaliteitscultuur in het onderwijs bevordert.

Doelen

Research Lab heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om een onderzoeksmatige houding te stimuleren bij docenten en medewerkers. Een onderzoeksagenda is hier het resultaat van. Research Lab wil een verbindende en stimulerende rol spelen tussen individuen die onderzoeksmatige activiteiten uit (willen) voeren binnen mboRijnland. De dienst Onderwijs & Kwaliteit, waaraan Research Lab verbonden is, heeft daartoe het initiatief genomen.

Onderzoek

Het Practoraat heeft als thema: ‘Samenwerkend Leren en Innoveren’ en is vooral intern gericht op de onderwijsuitvoering. Dat gebeurt vaak in samenwerking met hbo-instellingen en universiteiten.

Op iedere onderzoeksvraag volgt een vraagverhelderingsprocedure, met als resultaat een onderzoeksplan en -planning. Binnen Research Lab ‘Samenwerkend Leren en Innoveren’ hanteren we een onderlinge werkverdeling. Voor de uitvoering van de onderzoeken wordt de kernformatie aangevuld met docenten uit de opleidingen. Ieder onderzoek heeft een hoofdonderzoeker.


Communicatie

website: Alle practoraten van mboRijnland | mboRijnland/Practoraat ResearchLab
linkedin: research-lab-mborijnland
publicaties: infographic Pedagogisch didacties leerklimaatSamen op weg naar een onderzoekend mbo
Thema’s:
Communities of practice (poster en filmpjes) | Duurzaam innoveren (infographic en kletskaarten) | Gepersonaliseerd leren (artikel)
Hybride leeromgevingen (infographic, verkenningen) | Onderzoekende houding (online training voor docenten)| Professionalisering (onderzoeksverslagen)


Betrokken bij het practoraat

Docent-onderzoekers/onderwijskundigen:
Kathinka van Doesum, Erica Wijnands, Charly Boerboom, Jaap Kraak, Silvia Hoogvorst


Contact

Kathinka van Doesum
e-mail: kdoesum@mborijnland.nl | Researchlab@mborijnland.nl