Practoraat

Samen Slim Logistiek Vooruit

Dit Practoraat is verbonden aan Summa College Transport & Logistiek. Het Practoraat maakt onderdeel uit van het RIF-project ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’. Het RIF-project is een samenwerking van Summa College Transport & Logistiek en een aantal bedrijven uit de regio Eindhoven. Het RIF-project is gestart op 1 september 2018; het Practoraat is februari 2019 van start gegaan.

Met het Practoraat was er een mogelijkheid om de pijler ‘Onderzoek’ binnen het RIF project vorm te geven. Binnen het Practoraat is de ambitie om onderzoek uit te voeren naar hoe de opleiding moet reageren op de vele ontwikkelingen binnen het logistieke werkveld. De algemene doelstelling van het Practoraat is om een verandering van het onderwijs binnen Summa College Transport & Logistiek teweeg te brengen, door te onderzoeken waar de behoefte van het werkveld ligt en dit vervolgens te vertalen naar onderwijs dat past bij de wensen uit het werkveld, de docenten én de studenten.

Doelen

Het Practoraat richt zich met name op de Logistieke sector in de Metropool Regio Eindhoven, waarbij er speciale aandacht is voor de invloed van de technologische ontwikkelingen op de logistiek en op logistiek in de (high-tech)maakindustrie.

Het Practoraat bestaat uit een Practor en een onderwijskundige. Daar waar nodig wordt de capaciteit aangevuld met docenten die betrokken zijn bij de niveau 4-opleidingen van Transport & Logistiek. De Practor is verantwoordelijk voor het opzetten, monitoren en (mee) uitvoeren van het onderzoek. Samen met de onderwijskundige worden de resultaten verwerkt in het didactisch plan van de opleiding. Binnen het RIF-project legt de Practor verantwoordelijkheid af aan de directie van Summa College Transport & Logistiek.

Onderzoek

Onderzoek vormt de basis van het Practoraat en de verantwoordelijkheid van de Practor. Het opzetten, monitoren en uitvoeren van het onderzoek wordt gedaan door de Practor, eventueel samen met docenten. Het verbinden van studenten en docenten met het regionale bedrijfsleven is daarnaast een van de belangrijkste taken van de Practor. Het leggen van contacten is vooral in de beginperiode van het Practoraat opgepakt.

Communicatie

Het Practoraat maakt gebruik van de bestaande communicatiemiddelen van de opleiding Transport & Logistiek, zoals de nieuwsbrief en de website dagvandelogistiekeindhoven.nl. Zie bijvoorbeeld: dagvandelogistiekeindhoven.nl/jaap-vos-mijn-rol-als-practor-vooruitkijken-en-ons-onderwijs-toetsen  Eigen communicatiekanalen zijn in ontwikkeling.


Betrokken bij het practoraat

Practor: Jaap Vos


Contact

Jaap Vos
j.vos@summacollege.nl
0646177807