Practoraat

Smart Industries

Dit Practoraat is verbonden aan Da Vinci College in Dordrecht en omstreken

Het Practoraat Smart Industries heeft de ambitie om sterk en actueel beroepsonderwijs te realiseren dat inspeelt op de verregaande automatisering en digitalisering binnen de industriële sector.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

Door recente technologische innovaties ontstaan er nieuwe slimme vormen van produceren. Zo is een belangrijke innovatie de integratie van Informatietechnologie (IT) en Operationele Technologie (OT). Dit resulteert in systemen waarin IT is geïntegreerd in industriële installaties, machines en producten. Deze objecten kunnen via sensoren allerlei informatie verzamelen over het functioneren van het systeem. Denken bijvoorbeeld aan energieverbruik, storing of de slijtage van onderdelen. Deze data wordt via het internet gedeeld tussen objecten en zo ontstaan er uitgebreide sensor- of datanetwerken. Het internet wordt daarmee een Internet van Objecten oftewel een Internet- of-Things (IoT).

INNOVATIES VRAGEN OM ANDER ONDERWIJS

Slimme technische systemen zullen de beroepen ingrijpend veranderen. IT is een ‘enabler’ waardoor taken steeds slimmer en efficiënter worden uitgevoerd. Technici zullen in sterk geautomatiseerde productieomgevingen nog steeds belangrijk zijn, maar de inhoud van het werk gaat er wel anders uitzien. Dat betekent dat het onderwijs zich niet alleen moet richten op herziening van de benodigde kennis en vaardigheden maar ook op veranderingen in de beroepen. Het practoraat is een belangrijke schakel tussen de school en het werkveld.

DOELEN

We hebben de ambitie om beroepsonderwijs te realiseren dat studenten en werknemers optimaal voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst en richt zich specifiek op het mbo-onderwijs binnen de techniek en de ICT. Daarom kijkt het practoraat naar de veranderingen in het werk, vertaalt die naar opleidingsvragen en zet de vragen om naar onderwijsproducten.

Onze doelstellingen zijn:
 • Het benoemen van de relevante veranderingen in de mbo-beroepen als gevolgd van Smart Industry
 • Aangeven wat die ontwikkelingen betekenen voor de kennis en vaardigheden van de (toekomstige) technici
 • Het inbedden van de ontwikkelingen in het onderwijs door het ontwikkelen van onderwijs­producten
Onze focus ligt op:
 • Smart Monitoring: hoe met behulp van sensoren, data uit objecten kan worden gebruikt om producten, processen en diensten te verbeteren.
 • Smart Manufacturing: automatisering van productieprocessen
 • OT Cyber Security: slim en veilig gebruikmaken van de digitaliserings­mogelijkheden

Wij werken met proefopstellingen in ons onderzoek. Een proefopstelling is een technische installatie, machine of product waar aspecten van Smart Industry in terug komen. Voorbeelden zijn een Collaborative robot (Cobot) of de meet- en regelinstallaties in de Duurzaamheidsfabriek. Proefopstellingen bieden een praktische context aan de hand waarvan de docent-onderzoekers vragen kunnen onderzoeken. Op deze manier verrijkt het Practoraat de kennis van digitalisering en automatisering in de industrie en kan deze kennis delen binnen het onderwijs en met het bedrijfsleven.

SAMENWERKINGEN

Het Practoraat neemt actief deel aan relevante projecten en programma’s, zoals:

“Sinds 2006 werk ik in het technisch mbo. Ik heb me hierin altijd gericht op vernieuwingen en innovatie, zowel in de aanpak van het onderwijs als de beroepspraktijk waar we voor opleiden. Mijn ervaringen als docent, onderwijskundige en projectmanager zet ik graag in voor het verder verbeteren van het onderwijs voor technische beroepen. Als practor onderzoek ik nieuwe ontwikkelingen en vertaal deze heel concreet naar toegankelijke praktijkopstellingen, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden. Zo dragen we samen met de docenten en het bedrijfsleven bij aan up-to-date en aantrekkelijk onderwijs voor studenten en medewerkers.” – Timon Jongkind (practor Smart Industries)


COMMUNICATIE

www | davinci.nl/practoraten/practoraat-smart-industries/


VERBONDEN AAN DIT PRACTORAAT:

 • Practor: Timon Jongkind
 • Docent-onderzoekers:
  – Peter van der Linden
  – Ilhan Öztürk
  – Martin van Gent
  – Liam Teunen

CONTACT

Timon Jongkind
06 – 39 26 89 51
timonjongkind@davinci.nl