Practoraat

Smart Technology Skills

Het doel van het practoraat Smart Technology Skills is door praktijkonderzoek vast te stellen in welke mate onze studenten, docenten en werknemers van betrokken bedrijven zich de 21st Century Skills en nieuwe technologieën eigen kunnen maken door het introduceren van nieuwe werkvormen zoals hackathons naast ons huidige onderwijs.

Verwachte resultaten (kwantitatief en kwalitatief)

Wetenschappelijke onderbouwing welke methoden, didactiek en assessments succesvol zijn om de 21st Century Skills en nieuwe technologieën aan te leren en te beoordelen.

Deze methoden, didactiek en assessments zijn vanaf komend schooljaar beschikbaar om naast ons onderwijs te gaan gebruiken en zullen de jaren daarna in steeds verbeterde versies beschikbaar komen.

Beoogde activiteiten

  • Literatuurstudie en opstellen onderzoeksplan
  • Ontwikkelen onderwijsmodule voor Smart Technology Skills
  • Inspiratiesessies
  • Uitvoeren praktijkonderzoek
  • Onderzoeksresultaten delen en presenteren
  • Methoden aanpassen
  • Vervolgonderzoek
  • Resultaten vervolgonderzoek delen en presenteren

Meer weten? Kijk op naar deze presentatie of neem contact op met Tom Hogendoorn, ‎ Practor Practoraat Smart Technology Skills en docent ICT – ‎Nova College

Mail: thogendoorn@novacollege.nl

Mobiel: 06-13611662

Meer weten? Schroom niet en neem contact op