Practoraat

Tech in Motion

Dit Practoraat is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van Aventus Apeldoorn, Friesland College Heerenveen, SOMA College Harderwijk, Aeres Tech Ede en branchevereniging Fedecom, Bouwend Nederland, BMWT. Het ministerie van OCW heeft een subsidie beschikbaar gesteld om vanuit TIM een Practoraat op te richten. TIM is het grootste landelijke netwerk en kenniscentrum voor mobiele technologie & innovatie. In het netwerk werken onderwijsinstanties samen met TIM om aan de innovatiebehoefte van de branche te kunnen voldoen. Om op die manier te zorgen voor een nieuwe lichting enthousiast, technisch en vakbekwaam talent.

De mobiele technologiebranche heeft te maken met een sterk veranderende vraag naar kennis en vaardigheden van medewerkers. Van huidige en nieuwe werknemers wordt verwacht dat zij het vermogen hebben om mee te bewegen met de (technologische) veranderingen in de branche. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze nieuwe geavanceerde werktuigen met de bijbehorende computergestuurde instrumenten snel moeten kunnen begrijpen en zich nieuwe technieken eigen kunnen maken.
Het Practoraat is het kloppende hart van TIM. Vanuit het Practoraat worden de nieuwste technieken en innovaties opgepikt en wordt een continue vertaalslag gemaakt naar het onderwijs. Binnen het Practoraat Tech in Motion werken onderwijs en bedrijfsleven nauw samen.

Doelen

Het doel van het Practoraat is het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbehendige mbo-organisatie, in de context van de veranderingen die zich voordoen in materieel in de Landbouwmechanisatie, Bouw en Infra, Industrie- & Intern transport rondom product/markt/technologie, onderwijs en de praktijk. Deze veranderingen zijn samen te vatten onder de noemer ‘Mobiele Werktuigen’.

Onderzoek

In het Practoraat worden jaarlijks vier tot tien opdrachten op het gebied van innovatie binnen de agro-, infratechniek en intern transport uitgevoerd. Docenten, studenten en bedrijven werken in de praktijk samen aan een opdracht, met ondersteuning van een docent of Practor. Afhankelijk van de opdracht wordt gekeken wie de opdracht het best kan uitvoeren. De onderzoeksopdrachten worden ondergebracht bij en aangestuurd vanuit het Practoraat. Een opdracht kan bestaan uit een onderzoek, dan wel een opdracht/vraag vanuit de bedrijven/organisaties. Studenten en docenten doen onderzoek bij verschillende innovatieve trajecten, in de school of op een bedrijf. De kern daarvan is dat studenten onderzoek gaan doen naar innovaties om zich kennis en vaardigheden eigen te maken. Essentiële componenten daarin zijn: onderzoekend en samen lerend, kennisontwikkeling en kennisdeling. Daarnaast richt het Practoraat zich op het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van kennisbijeenkomsten voor docenten, bedrijven en studenten.

Op dit moment bestaat de hoofdtaak van de Practor uit het binnenhalen van onderzoeken en/of opdrachten van bedrijven. Vanuit het Practoraat is het de taak van de Practor om verbinding te maken met de branche.  Wanneer er een geschikte opdracht is, treedt de Practor in contact met de aangesloten scholen om de vraag en het aanbod af te stemmen. Het is mogelijk dat een docent als onderzoeksbegeleider fungeert, maar ook de Practor heeft een rol in het begeleiden van bedrijven, docenten en studenten bij onderzoek/projecten. Het onderzoek in het Practoraat is dus gepositioneerd bij de Practor en is belegd bij docenten en de Practor.

Communicatie

LinkedIn | /Timtechinmotion 
Nieuwsbrief | Fedecom

Interessant om verder te lezen

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Bert Jimmink
Projectleiders: Johan Nicolai en Sanne Wijnman
Programmamanager: Wim Overeem


Contactgegevens

Bert Jimmink
Laan van de Mensenrechten 500
7331 VZ Apeldoorn
b.jimmink@aventus.nl
06 12 96 54 89