Practoraat

Tech@doptie Zorg & Technologie

Dit practoraat is verbonden aan Rijn IJssel en ROC Nijmegen. Het initiatief voor het practoraat komt voort uit de gezamenlijke ambitie van zowel onderwijs-, overheid-, als zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen. De aftrap van het practoraat vond plaats op 4 juni 2018.

Binnen de zorg- en welzijnssector wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologie. Dit vraagt om andere competenties, vaardigheden en een andere attitude van betrokken professionals. Daarom heeft het practoraat de volgende doelstelling geformuleerd: Toekomstige en zittende professionals (in zorg, welzijn en techniek) zijn structureel goed en adequaat voorbereid en opgeleid om te kunnen functioneren in een voortdurend zorg-veranderende omgeving, waarin technologie vanzelfsprekend aanwezig is.

Doelen

We richten ons op het snijvlak van zorg, welzijn en techniek, vooral op de onderlinge invloeden en de samenwerking. In het practoraat trekken Rijn IJssel en ROC Nijmegen samen op. Binnen het practoraat voeren we samen met de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen uit de regio onderzoek uit. Tech@doptie onderzoekt in het practoraat welke vaardigheden en competenties zorgprofessionals moeten verwerven om met technologische toepassingen om te kunnen gaan. Ervaringen en kennis die wordt opgedaan zetten we in voor scholing en bij de deelnemende zorginstellingen.

Onderzoek

Onder leiding van de practor- voorheen Sjors Groeneveld, nu Nienke van Wezel- is samen met de HAN een Tech@doptie spel ontwikkeld. Met behulp van het Tech@doptie spel is het gesprek aangegaan met ruim 250 zorg- en welzijnsmedewerkers over hun (leer- en ontwikkel)wensen op het gebied van technologie in hun werk. We hebben de uitkomsten van het onderzoek samengevat in een visueel document, deze kun je hier downloaden: Technologie in zorg & welzijn: een onderzoek naar de wensen en behoeften van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Samen met zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs ontwikkelden we, op basis van deze rollen, een tweetal leerarrangementen. Met als doel om aan de hand van praktische activiteiten iedere zorg- en welzijnsmedewerker te ondersteunen om samen met het team met technologie te kunnen werken. Dat doen we onder andere door met elkaar te delen, te leren en te experimenteren. We ontwikkelden een leerarrangement voor het werkveld en een leerarrangement voor docenten zorg & welzijn om ook hen te ondersteunen in het toepassen van nieuwe (zorg)technologie.

Wil je meer weten over het onderzoek, de rollen of de leerarrangementen? Neem contact op met ons techadoptie.nl/contact

Communicatie

www | www.techadoptie.nl/practoraat
linkedin | /tech-doptie
nieuwsbrief | Aanmelden


Betrokken bij het Practoraat

Practor: Nienke van Wezel
Riff-Projectmanager: Inge Kamphuis
Docent-onderzoeker: Gert-Jan Jacobs, Wim Schouten, Jan Hilgers, Kim van Zeeland, Simone Jansen, Marijke van Nunen, Pascal Mariany en Angelique Brinkman


Contact

Inge Kamphuis
i.kamphuis@techadoptie.nl
06 41 31 18 12