Practoraat

Tech@doptie Zorg & Technologie

Het Practoraat Tech@doptie Zorg & Technologie heeft als doel het ontdekken en ontwikkelen van competenties bij (toekomstig) personeel in de zorg- en welzijnssector door het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een veranderende houding.Hiervoor wordt actief bruikbare praktijkkennis opgedaan in de beschikbare, experimentele ruimtes (fieldlabs) bij de participerende organisaties. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorggebruikers en in co-creatie met de sectoren zorg, welzijn en techniek. Deze co-creatie tussen werkvelden en opleidingen ondersteunt instellingen en opleidingen bij het onderzoeken van mogelijkheden en toepassingen van bruikbare nieuwe technologieën.

Communicatie

www | www.techadoptie.nl/practoraat


Betrokken bij het Practoraat

Practor: Sjors Groeneveld
Docent-onderzoeker: Ingrid Wiendels, Gert-Jan Jacobs, Wim Schouten, Jan Hilgers, Rob Schrijver, Kim van Zeeland, Simone Jansen en Marijke van Nunen


Contact

Sjors Groeneveld
s.groeneveld@techadoptie.nl
06 438 428 89