Practoraat

Tech@doptie Zorg & Technologie

Dit practoraat is verbonden aan Rijn IJssel en ROC Nijmegen. Het initiatief voor het practoraat komt voort uit de gezamenlijke ambitie van zowel onderwijs-, overheid-, als zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen. De aftrap van het practoraat vond plaats op 4 juni 2018 gestart.

Binnen de zorg- en welzijnssector wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologie. Dit vraagt om andere competenties, vaardigheden en een andere attitude van betrokken professionals. Daarom heeft het practoraat de volgende doelstelling geformuleerd: Toekomstige en zittende professionals (in zorg, welzijn en techniek) zijn structureel goed en adequaat voorbereid en opgeleid om te kunnen functioneren in een voortdurend zorg-veranderende omgeving, waarin technologie vanzelfsprekend aanwezig is.

Doelen

We richten ons op het snijvlak van zorg, welzijn en techniek, vooral op de onderlinge invloeden en de samenwerking. In het practoraat trekken Rijn IJssel en ROC Nijmegen samen op. Binnen het practoraat voeren we samen met de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen uit de regio onderzoek uit. Tech@doptie onderzoekt in het practoraat welke vaardigheden en competenties zorgprofessionals moeten verwerven om met technologische toepassingen om te kunnen gaan. Ervaringen en kennis die wordt opgedaan zetten we in voor scholing en bij de deelnemende zorginstellingen.

Onderzoek

In de praktijkomgeving van een Field Lab ontwikkelen zorg- en welzijnsinstellingen samen met bedrijven, gemeenten en onderwijsorganisaties oplossingen, testen die en selecteren en implementeren ze. Dat gebeurt op een doelgerichte manier in samenwerking met de practor. Daarbij staat de zorgvraag van zorgvragers uit de wijk en in het werkveld centraal. Het Field Lab heeft een rol in het ontwikkelen en delen van kennis en maakt bij voorkeur gebruik van reeds bestaande technologieën. Studenten leren via de fieldlabs dicht op de zorgvrager in diens woon- en leefomgeving werken.

Communicatie

www | www.techadoptie.nl/practoraat
linkedin | /tech-doptie
nieuwsbrief | Aanmelden


Betrokken bij het Practoraat

Practor: Sjors Groeneveld
Docent-onderzoeker: Ingrid Wiendels, Gert-Jan Jacobs, Wim Schouten, Jan Hilgers, Rob Schrijver, Kim van Zeeland, Simone Jansen en Marijke van Nunen


Contact

Sjors Groeneveld
s.groeneveld@techadoptie.nl
06 438 428 89