Practoraat

Technologie in Zorg en Welzijn

Het Practoraat Technologie in Zorg en Welzijn is verbonden aan ROC Mondriaan scholen voor zorg en welzijn.

Het Practoraat is een initiatief van ROC Mondriaan in antwoord op de vele vragen van het werkveld. De aanleiding voor het Practoraat ligt in het gegeven dat de zorgvraag toeneemt en het aantal werknemers afneemt. Technologie wordt gezien als een van de mogelijkheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarnaast bieden technologische toepassingen de ruimte voor meer zelfregie. Er is een kloof tussen het bedenken/ontwerpen van technologie en het gebruik ervan: Technologische toepassingen worden vaak met de beste intenties bedacht door startups en andere bedrijven. Gebruik maken van deze vernieuwing wordt verwacht van mbo-opgeleide mensen in zorg en welzijn, vooral op niveau 2, 3, 4. De gap tussen ontwikkelaar en zorg zorgt ervoor dat technologie -op z’n zachts uitgedrukt- niet wordt omarmd en gebruikt. Adoptie (en implementatie) door professionals en instellingen blijft achter. Onderwijs en studenten kunnen aanjagers zijn voor het vernieuwde denken en daarmee de adoptie en implementatie van innovaties.

Doelen

Het Practoraat richt zich op innovatief denken en de adoptie en implementatie van technologie in zorg en welzijn door docenten, studenten, werkers en eindgebruikers. De eerste slag die gemaakt wordt, is om technologie in het onderwijs te verknopen met pilots door studenten en door experimenten uit te voeren. Het vakgebied omvat het integrale aanbod in zorg en welzijn.

De eerste slag is de verbinding aan docenten en studenten, ophalen van onderzoeks- en implementatievragen en deze verbinden aan studentengroepen. Daarnaast is een belangrijke functie van het Practoraat: netwerkvorming, zowel bestuurlijk, bij projectleiders voor technologie, als bij werkers in de zorg en welzijn en ontwikkelaars.

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Practoraat is van tweeërlei aard. Inhoudelijk gaat het om vragen als ‘Wat doet een technologisch hulpmiddel, waarmee staat het ten dienste van client en zorgverlener’ en – nog belangrijker- vragen gericht op het gebruik ervan: ‘Hoe wordt de adoptie en implementatie van technologie vergemakkelijkt? Wat is daarvoor nodig?’


Communicatie

www | civ.rocmondriaan.nl  
instagram | civdenhaag
linkedin | Centrum voor Innovatief Vakmanschap -CIV


Betrokken bij het practoraat

Practor: Ad Blom
Programmamanager: Jet Burgert
Directeur scholen voor zorg en welzijn: Flora van Eck
Onderzoeksdocenten: Cindy van Sponsen en Karel Kans


Contact

CIV@rocmondriaan.nl


Meer weten? Schroom niet en neem contact op