Practoraat

Technologie in Zorg en Welzijn

Aanleiding voor het practoraat

Technologie vervult een steeds belangrijker rol in zorg en welzijn, niet alleen voor professionals maar ook voor cliënten en patiënten als eindgebruiker. In de ontwikkeling van de participatiesamenleving zal die technologie een essentiële rol spelen. De urgentie van adoptie van die technologie neemt toe net als de druk vanuit beleidsmakers. De adoptie door professionals en instellingen blijft echter achter bij de mogelijkheden.

Doelen

Het practoraat technologie voor zorg en welzijn kent de volgende  doelstellingen:

 • aandacht voor en kennis van technologie in de onderwijspraktijk borgen op langere termijn
 • onderzoekend leren en samenwerken stimuleren met docenten, studenten en werkveld

Beoogde resultaten

Aandacht voor en kennis van technologie in zorg en welzijn stimuleren

 • zorgtechnologie introduceren als didactisch middel in onderwijs
 • verbindingen creëren tussen scholen voor zorg, welzijn en techniek binnen ROC Mondriaan en het hbo
 • docenten structureel binden aan thema en ontwikkeling door kenniskring

Onderzoekend leren samenwerken met docenten, studenten en werkveld

 • praktijkgericht onderzoek naar adoptie en gebruik van technologie en technologische toepassingen met docenten, studenten en het werkveld

Doelgroepen en effecten

Docenten

 • groter bewustzijn van nut en noodzaak van technologie en zorg en welzijn
 • praktische aanpakken technologie te integreren in eigen onderwijs
 • nieuwe samenwerkingen met het regionale werkveld in praktijkgericht onderzoek

Studenten

 • bewustwording, kennis en vaardigheden van technologie in zorg en welzijn
 • deelname aan praktijkgericht onderzoek naar adoptie van technologie in de beroepspraktijk

Professionals

 • vergroten van bewustwording, kennis en vaardigheden bij professionals
 • professionals in instellingen in regio participeren in praktijkgericht onderzoek

Meer weten? Neem contact op met Flora van Eck, ‎ Programmamanager Extra Strong, Directie Zorg en Welzijn – ‎ROC Mondriaan

Mail: f.van.eck@rocmondriaan.nl

Mobiel: 06-24892215

Meer weten? Schroom niet en neem contact op