Practoraat

Technologie in Zorg en Welzijn

Het Practoraat Technologie in Zorg en Welzijn is verbonden aan ROC Mondriaan scholen voor zorg en welzijn

Het Practoraat is een initiatief van ROC Mondriaan in antwoord op de vele vragen van het werkveld. De aanleiding voor het Practoraat ligt in het gegeven dat de zorgvraag toeneemt en het aantal werknemers afneemt. Technologie wordt gezien als een mogelijkheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarnaast bieden technologische toepassingen de ruimte voor meer zelfregie. Er is een kloof tussen het bedenken/ontwerpen van technologie en het gebruik ervan: Technologische toepassingen worden vaak met de beste intenties bedacht door knappe ‘wo-koppen’ , maar moeten worden ingezet door mbo-opgeleide mensen in zorg en welzijn, vooral op niveau 2, 3, 4. Die gap zorgt ervoor dat technologie -op z’n zachts uitgedrukt- niet wordt omarmd en gebruikt. Adoptie door professionals en instellingen blijft achter. Onderwijs en studenten kunnen aanjagers zijn van deze innovaties.

Doelen

Het Practoraat richt zich op de brede adoptie van technologie in zorg en welzijn door docenten, studenten, werkers en eindgebruikers. De eerste slag die gemaakt wordt, is om technologie in het onderwijs te verknopen met pilots door studenten en door experimenten uit te voeren. Het vakgebied omvat het integrale aanbod in zorg en welzijn.

De eerste slag is de verbinding aan docenten en studenten, ophalen van onderzoeks- en implementatievragen en deze verbinden aan studentengroepen. Daarnaast is een belangrijke functie van het Practoraat: netwerkvorming, zowel bestuurlijk, bij projectleiders voor technologie, als bij werkers in de zorg en welzijn.

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Practoraat is van tweeërlei aard. Inhoudelijk gaat het om vragen als ‘Wat doet een technologisch hulpmiddel, waarmee staat het ten dienste van client en zorgverlener’ en – nog belangrijker- vragen gericht op het gebruik ervan: ‘Hoe wordt de adoptie van technologie vergemakkelijkt? Wat is daarvoor nodig?’

Communicatie

www | civ.rocmondriaan.nl  
instagram | civdenhaag
linkedin | Centrum voor Innovatief Vakmanschap -CIV


Betrokken bij het Practoraat

Practor: Ad Blom
Programmamanager: Sylvia Dolkemade
Directeur scholen voor zorg en welzijn: Ilona Hoving
Onderzoeksdocent: Cindy van Sponsen


Contact

Sylvia Dolkemade
s.dolkemade@rocmondriaan.nl
06-39194584

Meer weten? Schroom niet en neem contact op