Practoraat

Verschillen Waarderen

Dit Practoraat is ingesteld door de acht instellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Christelijk mbo en VERUS (Alfa-College, ROC Friese Poort, Landstede Groep, Cibap, ROC A12, MBO Utrecht, Albeda College, ROC Menso Alting)

Het Practoraat ‘Verschillen Waarderen’ is per april 2018 van start gegaan rond de vraag hoe medewerkers van de mbo’s elkaar en studenten kunnen leren en toerusten om verschillen tussen mensen en hun waarden te waarderen en met elkaar in dialoog te gaan.

De MBO-instellingen die het practoraat instellen willen met hun onderwijs stimuleren dat studenten zich oefenen in ‘samenleven met waarden’. De school is daarbij een oefenplaats voor dialoog en een plek om diversiteit te ontdekken en te leren waarderen (website Federatie Christelijk mbo).

Doelen

Jongeren die zich niet thuis voelen in de samenleving ontwikkelen vaak een extreem wij-zij-denken. Een onbevooroordeelde ontmoeting met de ander is dan niet meer mogelijk. Hun wij-zij-denken en hun extreme denkbeelden betekenen voor veel docenten en andere professionals die met jongeren werken handelingsverlegenheid (Kleijwegt, 2016; Azough, 2017). De vraag voor de onderwijsprofessional is dan: hoe kunnen we morele invloed uitoefenen om jongeren alternatieven te bieden voor polariserend gedachtengoed, zodat ze niet vervreemden van de democratische samenleving.

De opdracht voor de onderwijsprofessional is, dat deze oprecht moet luisteren naar hoe jongeren de samenleving en hun eigen rol daarin zien. Er moet ruimte zijn voor jongeren om met hun eigen idealen en opvattingen ergens terecht te kunnen. Jongeren hebben daarnaast ook behoefte aan  betekenisgeving. De kunst is om jongeren mee te laten denken en helpen om de samenleving beter te maken. Het onderwijs moet jongeren laten werken aan grote maatschappelijke thema’s zoals veiligheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Op deze manier leren we jongeren om te geven om de wereld en om andere mensen (Sieckelinck & Pfeifer, 2018).

Onderzoek

In de huidige onderzoekslijn is ons uitgangspunt het goede voorbeeld uit de onderwijspraktijk. Goede voorbeelden van ‘Verschillen Waarderen’ worden in kaart gebracht. De succesfactoren, die we uit inventariserend onderzoek identificeren, worden aangevuld met en tegen het licht gehouden van theoretisch kennis over dit vraagstuk. Het onderzoek wordt door en met MBO-docenten en studenten van lerarenopleidingen uitgevoerd.

Binnen het Practoraat zorgt de Practor voor het initiëren en begeleiden van onderzoek en is deze verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek. Docenten en studenten zijn onderzoekend bezig.

Communicatie

Publicatie | Verschillen Waarderen, Practorale rede 2019
Website | verschillenwaarderen.nl


Betrokken bij het practoraat

Practor: Birgit Pfeifer (parttime hoofddocent Jeugd en Veiligheid aan Windesheim)
Docenten en studenten


Contact

Birgit Pfeifer
bpfeifer@federatiechristelijkmbo.nl
06-41135014