Practoraat

Versterken Leerproces (niv. 2)

Dit Practoraat is verbonden aan het ROC van Twente.

Onder directeuren van verschillende mbo-colleges is een behoeftenonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke thema’s een breed draagvlak hadden binnen het ROC van Twente en welke colleges bereid zouden zijn om onderzoek van een Practoraat te verbinden aan de onderwijspraktijk in hun mbo-college. In 2017 is daarop het Practoraat ‘Versterken Leerprocessen Niveau 2’ van start gegaan, in samenwerking met het Mbo College voor Dienstverlening & Gastvrijheid, het Mbo College voor Vormgeving, Mode & Media en het Mbo College voor Commercie en Ondernemen.

Doelen

Vanwege de afstand die roc-docenten, maar ook leidinggevenden, teammanagers en mbo-collegedirecteuren ervoeren tussen wetenschappelijk onderzoek en hun onderwijspraktijk, heeft het ROC van Twente zich met het instellen van (meerdere) Practoraten tot doel gesteld om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Het Practoraat ‘Versterken Leerprocessen Niveau 2’ is erop gericht de betrokkenheid van de studenten bij het beroepsonderwijs te vergroten. Daartoe wordt geëxperimenteerd met verschillende didactische en/of pedagogische benaderingen. Ook de betrokkenheid van de docent is belangrijk – die moet studenten immers motiveren en optimaal betrekken bij het leerproces. In het Practoraat wordt geëxperimenteerd met verschillende manieren van kennisdeling, reflectie en samenwerking tussen docenten. Het Practoraat werkt vanuit het gedachtegoed van de Positieve Psychologie. Dat wil zeggen dat we focussen op betrokkenheid, welbevinden en talentontwikkeling om zowel studenten als docenten tot fundamentele ontwikkeling te laten komen.

Onderzoek

Het onderzoek dat binnen een Practoraat wordt verricht is ‘van binnenuit’ aan de hand van een praktijkvraag opgesteld en moet de onderwijspraktijk van het ROC van Twente verder helpen als wezenlijk onderdeel van het dagelijks werk in de school. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Practor opgezet door docent-onderzoekers en uitgevoerd door docenten in de verschillende teams.


Betrokken bij het practoraat

Practor: Inge Zweers
Docent-onderzoekers: Anneloes ten Hagen, Manon Toonen – Van Hernen, Marike van Weert en Sep van den Berg


Contact

Inge Zweers
izweers@rocvantwente.nl
0546 – 809199