Practoraat

Vitaliteit

Vitaliteit is één van de speerpunten van de strategische visie van het Alfa-college. Met het practoraat Vitaliteit geeft het Alfa-college (een regionaal opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland) hier een enorme impuls aan. In het practoraat werkt het Alfa-college samen met de Hanzehogeschool en gebruiken zij elkaars kennis en kunde om dit practoraat verder te ontwikkelen. Het practoraat gaat vanaf 1 april 2021 van start onder leiding van practor Silvia Brouwer.

Doelen

Het practoraat Vitaliteit wil zich richten op de uitdagingen die er regionaal zijn op het gebied van vitaliteit. Aan de hand van praktijkvraagstukken zal in een lerend netwerk met mbo- en hbo-studenten en docenten en medewerkers uit het werkveld van Sport & Bewegen, Zorg & Welzijn integraal worden samengewerkt. In dit lerend netwerk wordt vanuit het onderzoekend vermogen gewerkt aan praktijkvraagstukken die de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en innovaties op het gebied van vitaliteit stimuleren. De ontwikkelde kennis, vaardigheden en innovaties worden gedeeld en vertaald in vakinhoudelijke en/of onderwijskundige thema’s op het gebied van vitaliteit. Zo zorgen we ervoor dat onze opleidingen blijven meegaan in de laatste ontwikkelingen en daarmee aansluiten op de praktijk.

Vitaliteitscampus

Het practoraat Vitaliteit is daarnaast betrokken bij het publiek-private programma de Vitaliteitscampus. Doel van de Vitaliteitscampus is het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-onderwijs dat breed opgeleide professionals aflevert of bijschoolt. Dit om beter aan te sluiten bij de vragen uit de praktijk en de behoefte en vraagstukken vanuit de samenleving. Daarnaast worden mbo-studenten, alumni en medewerkers opgeleid tot Vitaliteitsambassadeurs; door zelf vitaal te zijn, maar ook door in hun handelen, in hun opleidingen, stages en werk bij te dragen aan de (groei van) vitaliteit en positieve gezondheid.

 


Communicatie

www | alfa-college.nl
twitter |@Alfacollege
facebook | Alfa.college.MBO/
instagram | alfacollege/
linkedin | /alfa-college


Betrokkenen bij het Practoraat Vitaliteit

Practor:                             Silvia Brouwer
Practoraat:                       Patty Veen (coördinator onderzoek programma de Vitaliteitscampus). De rest van het practoraat zal in 2021 moet nog verder ingericht worden.

Programmateam de Vitaliteitscampus

Programmamanager:    Jasper van Buiten
Programmasecretaris:   Jessica Oude Sogtoen
Coördinatoren:               Kim Noteltiers-Bosman (pijler onderwijs), Ingrid Bos-van Bon (pijler professionalisering) en Patty Veen (pijler onderzoek)
Practor:                            Silvia Brouwer

 


 Contactgegevens

Practoraat Vitaliteit:

Silvia Brouwer (practor)
si.brouwer@alfa-college.nl
06-10014339

 

Programma De Vitaliteitscampus:

Jasper van Buiten (programmamanager)
j.vanbuiten@alfa-college.nl
0611354450