[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]

Practoraat

Water & Bodem

Dit practoraat is verbonden aan Yuverta in Dordrecht.

Aanleiding
Nederland, waterland. We hebben lang gevochten tegen wateroverlast. Tegenwoordig kampen we tegelijk steeds vaker met watertekort. Zeker in de regio van de Zuid-Hollandse Delta is dit een actueel thema. Want door de gevolgen van klimaatverandering, volgen periodes van droogte en heftige regenval elkaar op. De grenzen van ons watersysteem lijkt te zijn bereikt.

Water is echter niet een opzichzelfstaand fenomeen. Want, water en bodem zijn onlosmakelijk verbonden. Wanneer regen uitblijft, droogt de bodem uit. Wanneer een heftige regenval over de droge bodem trekt, heeft dat gevolgen. Maar, een goede bodemstructuur kan helpen bij waterbuffering. Op dit moment is de Nederlands bodem vaak als een vergiet. Het water moet vooral zo snel mogelijk weg. We willen naar een bodem die werkt als een spons. Waarin water even wordt vastgehouden. Waterberging en waterbuffering.

Juist bodembeheer kan bijdragen aan watermanagement. De juiste hoeveelheid water van de juiste kwaliteit op het jusite moment. Maar ja, hoe dan precies? Op wetenschappelijk niveau lopen diverse, waardevolle onderzoeken. Tegelijk willen we dat de arbeidsmarkt van de toekomst ook al kennis heeft gemaakt met de nieuwste innovaties. We hebben behoefte aan skills, vaardigheden en praktijkgericht onderzoek. Daar is het practoraat voor opgericht!

Samenwerking met de Blauwe Hotspot Dordrecht
Het practoraat Water en Bodem werkt nauw samen met de Blauwe Hotspot Dordrecht. De Blauwe Hotspot is een community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Bodem & Klimaat’. De Blauwe Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek waar kennis gedeeld kan worden over deze thema’s. De hotspot fungeert als een soort kennismakelaar. De practor zorgt voor de uitvoering van concrete onderzoeken. Deze onderzoeken zijn vooral regionaal in de regio Zuid-Hollandse Delta. Denk aan de waterkwaliteit in sloten en de bodemkwaliteit in de veenweidengebieden.

Lees het interview met practor Patrick Asmawidjaja: https://regiozhd.nl/practoraat-bodem-en-water-in-de-regio/

Doelen

  1. Het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs: Hierbij wordt praktijkonderzoek gedaan en wetenschappelijke kennis vanuit de onderzoeksorganisaties verder gebracht naar de praktijk waarbinnen studenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties acteren. Practoraten vervullen een scharnierfunctie tussen de nieuwe kennis/innovatie van de beroepspraktijk en dragen bij aan vernieuwing van het onderwijs. Zo kan er gebouwd worden aan een learning community op regionaal, landelijk en Europees niveau.
  2. Het ontwikkelen van curricula voor de blauwgroene opleidingen die aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Hierbij gaat het niet alleen om curricula voor reguliere (v)mbo studenten maar ook om die van de “leven lang ontwikkelen”-markt voor blauwgroene professionals.

Onderzoek

Er komt meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de blauwgroene arbeidsmarkt. Het practoraat water & bodem speelt in op die veranderende blauwgroene arbeidsmarkt en heeft als doel studenten, docenten en professionals voor te bereiden op deze ontwikkelingen.

Door (innovatieve) vragen en uitdagingen die in de beroepspraktijk centraal staan in te zetten in gericht praktijkonderzoek wordt de verbinding van samenleving en studenten gemaakt. De focus van het practoraat en diens onderzoek richt zich op de opleidingen in het blauwgroene domein met daarin centraal, de rol van het water in relatie tot ons grondgebruik. Dit met nadruk op toepasbare kennis en het oplossen van praktische vraagstukken en niet alleen op theorieontwikkeling.

“Door onze studenten bloot te stellen aan innovaties en onderzoek, bereid ik ze voor om later aan de slag te gaan als excellente medewerkers in een alsmaar veranderende toekomst.”Patrick Asmawidjaja (Practor) 


Communicatie

www | https://www.blauwehotspotdordrecht.nl/projecten/practoraat-water-bodem
linkedin |  https://www.linkedin.com/company/blauwe-hotspot-dordrecht/


Betrokkenen bij het Practoraat

  • Practor: Patrick Asmawidjaja
  • Manager Blauwe Hotspot: Joris van der Gun

Contactgegevens

  • Patrick Asmawidjaja, p.asmawidjaja@yuverta.nl, 06 – 41 43 37 11
  • Practoraat Water & Bodem, Groene Zoom 398 3315 LA Dordrecht Yuverta Dordrecht