Practoraat

Zorg en technologie

Dit Practoraat is verbonden aan ROC van Twente

Het practoraat Zorg en Technologie is een samenwerking tussen het Mbo college voor Gezondheidszorg en het Mbo college voor Metaal, Elektro & Installatietechniek. Samen met zorginstellingen, professionals, bedrijven, zorgvragers en kennisinstellingen wil het Practoraat onderzoek uitvoeren en de resultaten daarvan vertalen naar het onderwijs en naar de praktijk van zorg. Het practoraat is in september 2017 gestart.

Mensen worden steeds ouder. De overheid stimuleert langer (zelfstandig) thuiswonen. Deze transitie heeft gevolgen voor de zorg, omdat de complexiteit van de zorg toeneemt (meer chronisch zieke mensen wonen thuis) en er in verhouding minder professionals zijn die de zorg kunnen leveren. Het Practoraat sluit aan bij omwenteling in het denken in de zorg van ziekte en aandoening naar functioneren, veerkracht en eigen regie. Daardoor moeten zorgprofessionals zich toeleggen op welke zorg noodzakelijk is en niet op welke zorg kan worden aangeboden. Deze omslag heeft zowel gevolgen voor het bestaande zorgaanbod , als ook voor de beroepen en opleidingen in de zorgsector.

Onderzoek

De regie op de ontwikkelingen in de zorg is kleinschalig en gefragmenteerd. Daardoor gaan (door)ontwikkeling en implementatie van technologie in de zorg minder snel dan mogelijk zou zijn. Het Practoraat Zorg en Technologie kan hierin een rol spelen door een bijdrage aan het afstemmen van vraag en aanbod. Een eerste stap is vaststellen wat er nodig is (samen met zorgvragers, (toekomstige) professionals en opleidingsinstituten) om zorg op maat aan te bieden. ‘In de huidige opleidingen wordt mondjesmaat aandacht besteed aan deze nieuwe technologieën en de betekenis ervan in de zorg en in het werk van professionals’. In hoeverre worden studenten van ROC van Twente en professionals voldoende voorbereid en opgeleid om technologie in te zetten in de zorg, zowel vanuit het perspectief van zorg als dat van techniek?

Doelen

De voornaamste activiteiten van het Practoraat Zorg en Technologie zijn praktijkgericht onderzoek, co-creatie en professionalisering van docenten.

  • Praktijkgericht onderzoek:
    De onderzoeksvraag komt voort uit een vraagstuk dat in de praktijk van zorg of techniek wordt ervaren en waarbij innovatie noodzakelijk is (vanuit het perspectief van de zorgvrager en/of (toekomstige) professional).
  • C0-creatie:
    Praktijkgericht onderzoek wordt in interdisciplinaire (innovatie)teams uitgevoerd, waarbij zorgvragers, studenten, docenten, zorgprofessionals en onderzoekers met de practor samenwerken.
  • Professionalisering van docenten:
    Docenten van de colleges Gezondheidszorg en MEI participeren in projecten, zodat gedurende het project oog is voor implementatie in het curriculum.

Zo draagt het Practoraat bij aan de verbetering van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en toekomstbestendig onderwijs.


Betrokken bij het practoraat

Practor: Marjolein den Ouden
Docent/onderzoekers: Anne-Ruth Oosterbroek, Theo Olthuis,  Albert Schuurmans


Contact

Marjolein den Ouden
mdenouden@rocvantwente.nl
06 – 123 736 87