Het practoraat Zorg en Welzijn Technologie heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Dit Practoraat is verbonden aan het ROC Nova College, Haarlem/Hoofddorp

Het Practoraat komt voort uit een ambitie van het Nova College en is begin 2018 van start gegaan. Het is gepositioneerd op het snijvlak van Zorg & Welzijn en Technologie. Het Practoraat werkt nauw samen met het Lectoraat Medische Technologie van Inholland.

Doelen

Het creëren van bewustwording ten aanzien van het thema eHealth bij docenten en studenten is een van de doelen van het Practoraat. Verder zijn de activiteiten gericht op professionalisering van docenten op het thema eHealth. Het Practoraat wil een bijdrage leveren aan de ondersteuning van vernieuwing van het curriculum en praktijkgericht onderzoek stimuleren. Tot slot wil het Practoraat zich goed positioneren in het werkveld, bijvoorbeeld door het werkveld van advies te dienen over innovatie in zorg en welzijn. Het Practoraat vervult zo een schakelfunctie tussen de opleidingen en het werkveld. Het kan het werkveld adviseren, informeren over de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en nagaan waar de competenties en kennis van de toekomstige beroepsprofessionals uit moeten bestaan.

Om dit te bereiken sluiten we aan bij de thema’s van het Lectoraat Medische Technologie en de strategische visie ‘De Gezonde Samenleving’ van de Gezondheid, Sport en Welzijn-opleidingen (GSW) van Inholland. Het Practoraat houdt zich bezig met eHealth ter ondersteuning van zelfmanagement, eigen regie van de patiënt/cliënt (professionele eHealth, consumenten-eHealth). Activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de digitale competenties van de toekomstige zorgprofessionals (Verpleegkunde en welzijn) en professionalisering van docenten op het terrein van Zorg & Welzijn en Technologie.

Het Practoraat werkt met de Zorg & Welzijn-opleidingen van het domein gezondheid en met de opleidingen ICT en techniek. Er is een samenwerking met zorginstellingen. Het Practoraat neem deel aan de Makathon van Nova College en de Hakathon van Inholland. Ook in subsidieaanvragen trekt het Practoraat samen op met Inholland. De domein director is de verantwoordelijke, aan wie gerapporteerd wordt. Met de andere Practoraten van het Nova College en het Lectoraat Medische Technologie van Inholland bestaat een intensieve samenwerking.

Onderzoek

Hoe het onderzoek binnen het practoraat gepositioneerd wordt is nog nader te bepalen.


Communicatie

twitter | @PractZorgTech