Practoraat

Zorg en Technologie

Het Practoraat Zorg en Technologie is verbonden aan Drenthe College, Noorderpoort en Alfa College.

Het practoraat is een volgende fase op het gebied van samenwerking in het domein van zorg en technologie. Noorderpoort en Drenthe College werkten al veel samen vanuit het door een RIF-subsidie gefinancierde ZorgThuis Noorderpoort en het door een RIF gesubsidieerde practoraat Zorg & (Sensor)technologie van Drenthe College. Het gezamenlijke initiatief van Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college komt vanuit de wens om in Drenthe en Groningen gezamenlijk op trekken voor mbo-onderzoek op het snijvlak van welzijn, zorg en technologie.

Het practoraat is nauw gekoppeld aan de Technologie & Zorg Academie (TZA) van Drenthe en van Groningen. Binnen de TZA Drenthe en TZA Groningen werken organisaties samen om ervoor te zorgen dat technologie in welzijn en zorg zó gebruikt wordt dat de werkdruk van medewerkers vermindert, mensen met een zorgvraag zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven en dat meer zorg met minder medewerkers kan worden geleverd. De samenwerkingspartners zijn scholen voor mbo en hbo, organisaties voor zorg, welzijn en wonen en een aantal gemeenten in Drenthe en Groningen.

Doelen

  • Het verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding van studenten en docenten in het mbo over technologie in de zorg;
  • Het stimuleren van multidisciplinaire en multilevel samenwerking van/ tussen studenten (mbo-hbo), docenten, (technologie)bedrijven en zorginstellingen;
  • Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek wat geïnitieerd wordt vanuit de praktijk van organisatie die met de combinatie welzijn, zorg en technologie te maken hebben.
  • Het ontwikkelen van kennis over gebruik en implementatie van technologie in de zorg.

Onderzoek

Het practoraat zet in op kennisontwikkeling, -verspreiding (intern en extern) en -toepassing, praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten. Innovatie en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, regionale organisaties en onderzoek staan centraal.

Het practoraat onderzoek actuele vraagstukken en trends onder de pijlers (1) preventie van zorg en welzijn, (2) anders werken, leren en innoveren in de zorg en (3) inbedden zorgtechnologie binnen het onderwijs. Het onderzoek is gepositioneerd binnen projecten in de praktijk, samen met geformeerde Learning Communities.

De stuurgroep van het Practoraat bestaat uit de samenwerkende instellingen. Het Practoraat werkt nauw samen met verschillende lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en met andere practoraten.

Communicatie

www | tza-drenthe.nu/projecten
LinkedIn | Lieke Brons


Betrokken bij her Practoraat

Practor: Lieke Brons
Coördinator regio Assen: Diane Beerlage
Coördinator regio Meppel: Heike van Zaal
Coördinator regio Emmen: Jannet Andries
Coördinator regio Hoogeveen: Melanie de Weerd – Veijer
Onderzoeksteam: Docenten, studenten, professionals uit bedrijven en zorginstellingen


Contact

Lieke Brons
L.Brons@drenthecollege.nl
06-20298004

Meer weten? Schroom niet en neem contact op