Practoraat

Zorg & (Sensor)Technologie

Het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie is verbonden aan Drenthe College

Het Practoraat is ontstaan uit de Innovatiewerkplaats Zorg & (Sensor)technologie, die Drenthe College en de Hanzehogeschool Groningen samen met de Gemeente Assen, Interzorg, de Zorgzaak, Wilhelmina Ziekenhuis, Avics, VDL Wientjes en KWIC Healthcare hebben opgestart.

Zorg en welzijn is goed voor 19% van de werkgelegenheid in Drenthe. Er zijn drie trends in de zorgsector in Drenthe die om innovatieve oplossingen vragen:

  • Ouderen wonen steeds langer thuis en de fysieke afstand tot zorg is in Drenthe (relatief) groot. Thuiszorg en zorg op afstand (thuistechnologie) worden hierdoor steeds belangrijker.
  • Door toenemende vergrijzing stijgt de vraag naar zorg. Echter de bekostiging van de zorg staat onder druk.
  • In Noord Nederland is healthy aging een centraal beleids- en onderzoeksthema.

Ter verduurzaming van de succesvolle samenwerking in de Innovatiewerkplaats tussen Drenthe College, Hanzehogeschool, zorginstellingen, bedrijven en gemeente Assen is een Practoraat opgezet. Ons Practoraat zet in op kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en projecten op technologie in zorg en welzijn in de regio Drenthe.

Doelen

  • Het verbeteren van kennis, vaardigheden en (onderzoekende) houding van studenten en docenten in het mbo over technologie in de zorg;
  • Het stimuleren van multidisciplinaire en multilevel samenwerking van/ tussen studenten (mbo-hbo), docenten, (technologie)bedrijven en zorginstellingen;
  • Het ontwikkelen van kennis over gebruik en toepassing van technologie in de zorg.

Onderzoek

Het Practoraat zet in op kennisontwikkeling/onderzoek, onderwijsvernieuwing (bijvoorbeeld de ontwikkeling van modules en keuzedelen), projecten op technologiegebied in zorg en welzijn in de regio Drenthe en communityvorming. Het Practoraat onderzoekt actuele vraagstukken en trends in de regio op het gebied van zorg en (sensor)technologie. Vraagstukken worden opgehaald door mbo-studenten. Daarnaast doet het onderzoek naar de praktische toepassing van nieuwe (zorg)technologieen. Het onderzoek is gepositioneerd binnen projecten in de praktijk, en binnen masterclasses Onderzoeksvaardigheden (in ontwikkeling). Het is belegd bij de practor en wordt uitgevoerd door verschillende docenten en studenten.

De stuurgroep van het Practoraat bestaat uit de samenwerkende instellingen. Het Practoraat werkt nauw samen met verschillende lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen.

Communicatie

www |  drenthecollege.nl/practoraatzt
twitter | @practoraatzt
drive | drive.google.com


Betrokken bij her Practoraat

Practor: Aad Oosterhof
Projectleider: Elvira Coffetti
Coördinator regio Assen: Mariska Spieard
Coördinator regio Meppel: Heike van Zaal
Coördinator regio Emmen: Jakob Veldman
Onderzoeksteam: promovendus, docenten, studenten, professionals uit bedrijven en zorginstellingen


Contact

Aad Oosterhof
a.oosterhof@drenthecollege.nl
06-23884663

Meer weten? Schroom niet en neem contact op