Practoraat

Zorgtechnologie

Dit Practoraat is verbonden aan mbo Vonk Zorg en Welzijn in Den Helder en Schagen.

In maart 2022 is het Practoraat van start gegaan, op initiatief van de afdeling Zorg en Welzijn binnen Vonk en zorgorganisatie Omring. Het Practoraat is bedoeld als  werkvorm waarbij docent-onderzoekers en specialisten samenwerken om praktijkonderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de inzet van zorgtechnologie die bijdraagt aan toekomstbestendige ouderenzorg én innovatie in het onderwijs en de beroepspraktijk. Het Practoraat Zorgtechnologie staat voor het verspreiden van kennis en innovatie en het opleiden tot innovatief vakmanschap. Met het Practoraat willen we daarnaast een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige ouderenzorg door inzet van zorgtechnologie.

Doel

Met het oprichten van het Practoraat Zorgtechnologie wordt beoogd docenten, studenten, onderzoekers en medewerkers van Vonk en Omring een meer actieve bijdrage te laten leveren aan de innovatiekracht in het overlappende werkgebied van Omring en Vonk. We willen studenten in de praktijk door middel van onderzoek laten kennismaken met innovaties op het gebied van zorg & welzijn, die anders wellicht niet tot de lesstof zou behoren. Ook kunnen de studenten de via onderzoek opgedane kennis meteen toepassen op de werkvloer en overdragen aan collega’s.

In de praktijk zijn er steeds meer opties voor e-health dankzij de snel voortschrijdende digitalisering. Voorbeelden zijn thuismonitoring van patiënten met chronische ziekten, beeldbellen, de inzet van Artificial Intelligence (AI) en de opkomst van talrijke verschillende apps en fitbits. In de praktijk wordt met zorgtechnologie onder meer geprobeerd om ziekenhuiszorg waar mogelijk bij de patiënt thuis te verzorgen. Het Practoraat houdt zich bezig met zorgtechnologische innovaties en onderzoeken binnen Omring en Vonk. Het zwaartepunt van de onderzoeken ligt op het gebied van e-health toepassingen in de ouderenzorg. Ook wordt meegewerkt aan projecten vanuit het lectoraat geriatrische revalidatie (Omring/Inholland) en in de brede innovatieve Omring-organisatie. zoals de inzet van beeldzorg en apps bij revalidatie in de thuissituatie. Vonk zal binnen het Practoraat op initiatieven/innovaties bij Omring reageren met e-health onderzoeksvoorstellen.

Onderzoek

Onderzoek binnen het Practoraat krijgt op twee manieren gestalte: 1. Doorlopende onderzoeken in het bijzonder lectoraat geriatrische revalidatie (Omring/ Inholland) waaraan studenten van Vonk een bijdrage kunnen leveren en 2. Uitvoering van keuzedelen die door de studenten van Vonk geïnitieerd worden op een werkplek in de praktijk.

Binnen het Practoraat wordt gewerkt met een kenniskring bestaande uit de Practor (hoofdonderzoeker) en mensen uit de praktijk, waaronder docenten. Specifiek voor Zorgtechnologie is de kenniskring uitgebreid met studenten van Vonk en medewerkers van Omring.

Communicatie

De communicatiekanalen van het Practoraat worden nog bekend gemaakt. Zie o.a. https://www.vonknh.nl/practoraat-voor-innovatie-zorgtechnologie#paragraph-scroll

Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:  Gert Folkerts
Coördinator Vonk: Marco Jonker
Coördinator Omring: Marja Pappot
Bijzonder lector geriatrische revalidatie Omring & Hogeschool Inholland:Marije Hofstege
Hoofdonderzoeker & Wetenschappelijk Strategisch Adviseur: Bestuursbureau RvB Omring
Onderzoeksdocent: vacant

Contactgegevens

Gert Folkerts
Sperwerstraat 4
1781 XC Den Helder
gfolkerts@rockopnh.nl
06-50849961