Practoraat

Zorgtechnologie

Dit Practoraat is verbonden aan MBO Vonk Zorg & Welzijn in Den Helder & Schagen

In maart 2022 is het Practoraat van start gegaan, op initiatief van de afdeling Zorg en Welzijn binnen Vonk en zorgorganisatie Omring. Het Practoraat Zorgtechnologie is een samenwerkingsverband tussen Vonk en zorgorganisatie Omring. Het is een werkvorm waarbij docent-onderzoekers en specialisten samenwerken om studenten praktijkonderzoek te laten doen binnen zorg en welzijn om digitale zorgtechnologieën te leren kennen en toepassen. De wisselwerking tussen de student, school en praktijk staan centraal. Met het Practoraat willen we daarnaast ook een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige ouderenzorg door inzet van zorgtechnologie.

DOEL

Met het oprichten van het Practoraat Zorgtechnologie wordt beoogd docenten, studenten, onderzoekers en medewerkers van Vonk en Omring een meer actieve bijdrage te laten leveren aan de innovatiekracht in het overlappende werkgebied van Omring en Vonk. We willen dat studenten in de praktijk door middel van onderzoek digitale zorgtechnologieën leren kennen en toepassen op het gebied van zorg & welzijn. Zorgtechnologie die anders wellicht niet tot de lesstof zou behoren. Ook kunnen BBL studenten de via onderzoek opgedane kennis meteen toepassen op de werkvloer en overdragen aan collega’s.

In de praktijk zijn er steeds meer opties voor e-health dankzij de snel voortschrijdende digitalisering. Voorbeelden zijn thuismonitoring van patiënten met chronische ziekten, beeldbellen, de inzet van Artificial Intelligence (AI), VR/AR en de opkomst van talrijke verschillende apps en fitbits. In de praktijk wordt met zorgtechnologie onder meer geprobeerd om ziekenhuiszorg daar waar mogelijk bij de patiënt thuis te verzorgen.

Het Practoraat houdt zich door onderzoek bezig met het leren kennen en toepassen van zorgtechnologische toepassingen en innovaties binnen het netwerk van Omring en Vonk. Het zwaartepunt van de onderzoeken ligt op het gebied van e-health toepassingen. Ook wordt meegewerkt aan projecten vanuit het lectoraat geriatrische revalidatie (Omring/Inholland) en in de brede innovatieve Omring-organisatie zoals de inzet van beeldzorg en apps bij revalidatie in de thuissituatie. Vonk zal binnen het Practoraat op initiatieven/innovaties bij Omring reageren met e-health onderzoeksvoorstellen.

ONDERZOEK

Onderzoek binnen het Practoraat krijgt op meerdere manieren gestalte:

  • Doorlopende onderzoeken in het bijzonder lectoraat geriatrische revalidatie (Omring/ Inholland) waaraan studenten van Vonk een bijdrage kunnen leveren,
  • Uitvoering van keuzedelen die door de studenten van Vonk geïnitieerd worden op een werkplek in de praktijk of op school.
  • Onderzoeken naar aanleiding van onderzoeksvragen op de werkplek (BBL) of op school (BOL) in bijvoorbeeld een techniek lab, workshops, etc,
  • Onderzoeken op basis van onderzoeksvragen die in samenwerking met andere practoraten en/of lectoraten binnen Zorg, Welzijn en Sport tot stand zijn gekomen.

Binnen het Practoraat wordt gewerkt met een kenniskring bestaande uit de Practor (hoofdonderzoeker), docent/ onderzoekers, instructeurs en mensen uit de praktijk, waaronder zorgmedewerkers. Specifiek voor Zorgtechnologie is de kenniskring uitgebreid met studenten van Vonk en medewerkers van Omring.

COMMUNICATIE

De communicatiekanalen van het Practoraat Zorgtechnologie:

 

BETROKKENEN BIJ HET PRACTORAAT

  • Practor:  Gert Folkerts
  • Coördinator Omring: Marja Pappot
  • Bijzonder lectorgeriatrische revalidatie Omring & Hogeschool Inholland – Hoofdonderzoeker & Wetenschappelijk Strategisch Adviseur: Marije Hofstege

CONTACTGEGEVENS

Gert Folkerts, bekijk hier zijn LinkedIn profiel
Sperwerstraat 4
1781 XC Den Helder
gfolkerts@rockopnh.nl
06 – 508 499 61