Twee vacatures: Practor Energie in de Delta en Practor Smart Delta Technologie

Scalda Maritiem, ICT en Techniek is op zoek naar twee practoren; Een Practor Energie in de Delta en een Practor Smart Delta Technologie. Beide vacatures hebben een omvang van 0,4 fte (max. € 7.024). Locatie: Diverse locaties in Zeeland. Reageren kan tot 18 juni 2024. 

Lees meer over de werelden van:
ScheepvaartTransport en LogistiekICT en MediavormgevingTechniek

Beide practoren krijgen de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de innovatie en professionalisering van ons onderwijs en de beroepspraktijk!

Jij bent een enthousiaste en ervaren onderzoeker die inzichten vertaalt naar de praktijk. Je speurt naar inspirerende praktijkvoorbeelden en verbindt ze met bedrijven en instellingen. Als bruggenbouwer tussen theorie en realiteit lever je waardevolle inzichten die onderwijsvernieuwing stimuleren en bijdragen aan hybride leeromgevingen. Jouw communicatieve vaardigheden en netwerk maken jou een inspirerende en verbindende kracht.


Practor Energie in de Delta

Het Practoraat Energie in de Delta richt zich vanuit het perspectief van de klimaatbestendige delta op het ontwikkelen, installeren en onderhouden van nieuwe energieconcepten in de Delta, zoals de grote windenergieparken op zee, getijde-energieopwekking, zonne-energiesystemen en groene waterstofproductie.

In lijn met dit practoraat wordt er naast het reeds in ontwikkeling zijnde waterstofLab ook een energieLab in het Technum ingericht voor skillstrainingen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met o.a. het lectoraat Delta Powers van de HZ University of Applied Sciences.
Bekijk hier de vacature Practor Energie in de Delta


Practor Smart Delta Technologie

Het Practoraat Smart Delta Technologie richt zich op de snel toenemende technologische ontwikkelingen die een rol spelen in de overgang naar een duurzame delta. Het omvat verschillende onderwerpen, waaronder interoperabiliteit (het vermogen van apparaten en systemen om met elkaar te communiceren, zoals het internet der dingen), informatieverzameling en -transparantie (met behulp van digitale kopieën, virtual reality en augmented reality) en ondersteuning en autonomie (het gebruik van neurale netwerken en kunstmatige intelligentie om complexe taken en besluitvormingsprocessen over te nemen).

Dit alles wordt geplaatst binnen het bredere kader van duurzaamheid en circulariteit, en toegepast op specifieke deltatoepassingen, zoals voorspellend onderhoud (bijvoorbeeld bij offshore windenergiesystemen, groene waterstof en pumped hydro energy storage), machines en systemen voor zilte teelten, en de verwerking van schelp- en schaaldieren. Om de doelstellingen van dit practoraat te ondersteunen, wordt er in het Technum een SmartTechnologieLab opgezet voor vaardigheidstrainingen.
Bekijk hier de vacature Practor Smart Delta Technologie