Slim poepen in het huis van de toekomst: Het Zelfbewuste Huis is geopend

Zo kopte Breda Vandaag hun artikel over de opening van het Zelfbewuste Huis; Een huis dat je dagelijkse leven in de toekomst ontzorgt en verzorgt. Bijna 100 ondernemers kwamen deze week samen voor de opening van dit huis van de toekomst, een initiatief van Curio, Urban Living Lab Breda (ULLB), Bredata (Gemeente Breda), GetLab en Avans. Het is de bedoeling dat in het zelfbewuste huis projecten zullen draaien met uiteenlopende thema’s, zoals gezondheid en circulair bouwen. Het eerste onderzoeksproject waarmee vanuit Practoraat Klimaatpositief & Circulair Gebouwde Omgeving gestart wordt, gaat over plantenenergie.

Lees ook:

Meer dan zonnepanelen en warmtepompen

Het Zelfbewuste Huis is een duurzaam gebouwd huis dat zich aanpast aan de bewoner. Michiel Smits is practor Klimaatpositief & Circulair Gebouwde Omgeving (verbonden aan Curio).

Hij vertelt enthousiast over deze ontwikkeling: “De meeste Nederlanders zijn al bekend met zonnepanelen als energieopwekker. Maar wij willen dat dit huis zijn eigen hernieuwbare energie op kan wekken, de energie opslaat en gebruikt wanneer nodig. We willen voorbij de zonnepanelen en warmtepompen denken en onderzoeken of levende planten ons de energie van de toekomst kunnen leveren. We zijn als practoraat nog geen half jaar onderweg en we hebben al ons eerste officiële ‘tekenmoment!”, glunderd hij trots.

Hoe maken we ene zelfbewust huis ook klimaatpositief?

Met deze vraag gaat het practoraat, samen met Gemeente Breda en Urban Living Lab Breda, de komende jaren aan de slag. Hierbij onderzoekt, ontwerpt en realiseert het practoraat biobased en volledig remontabele bouwoplossingen. Op deze manier draag het practoraat een steentje bij om de woning van de toekomst volledig circulair en van hernieuwbare materialen te maken.

Tekenen voor een langdurige samenwerking

Deze samenwerking is feestelijk ondertekend door alle deelnemende bedrijven. Samen werken wij als practoraat tot 2040 aan het programma ‘Het Zelfbewuste Huis’. Met energiebesparing en het gebruik van circulair bouwmateriaal dragen wij bij aan de Bredase klimaatdoelstellingen. Zo kunnen wij, samen met de inwoners van Breda, de stad helpen om sneller te verduurzamen.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel Smits, practor Klimaatpositief & Circulair Gebouwde Omgevingen via: m.smits1@curio.nl (Zijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag).

Zie ook: linkedin.com | klimaatpositief gebouwde omgeving