Terra richt nieuw practoraat op; Regeneratief (rent)meesterschap.

Terra richt een nieuw practoraat op; Regeneratief (rent)meesterschap. De komende tijd worden de voorbereidingen getroffen en samenwerkingspartners gezocht.

Het practoraat moet ervoor zorgen dat het onderwerp regeneratieve landbouw stevig verankerd wordt in het groene mbo-onderwijs van Terra en daarbuiten. Het is namelijk een urgent thema in de agrosector waar de jonge generatie boeren, die nu op het mbo zit, ongetwijfeld mee te maken zal krijgen. Zij zullen hier nu al over moeten leren, om later wanneer zij wellicht zelfstandig ondernemer zijn, de goede keuzes in te kunnen maken.

Het is de ambitie dat het practoraat gaat helpen om stakeholders meer te betrekken bij het (vormgeven van) onderwijs en de opleidingsrichtingen meer samen te laten werken. Het practoraat moet de expertise op dit gebied bundelen en vertalen naar het mbo-onderwijs.  We delen de opbrengsten en opgedane ervaringen met studenten en collega’s van Terra, haar partners en andere (groene) vmbo/mbo’s. Daar waar mogelijk sluit ook het vo van Terra aan.

Wij hopen dat we studenten nog beter kunnen voorbereiden op de steeds veranderende toekomst en leren hoe zij zichzelf op dit vlak kunnen blijven ontwikkelen.

Samenwerking en rol van Terra
Het practoraat maakt onderdeel uit van een omvangrijk project dat is ingediend door een heel aantal andere partijen bij het nationaal Groeifonds. Inmiddels is de aanvraag gehonereerd en kunnen de acties uit het project worden gestart. Eén van deze acties is het oprichten van een practoraat met betrekking tot regeneratieve landbouw. Terra wordt de voortrekker van dit practoraat, waarbij Ine Sturkenboom practor wordt. Ine heeft ruime ervaring als practor. Op dit moment is zij practor van het practoraat Natuurinclusieve landbouw. Eind 2024 houdt dit practoraat op. Met het nieuwe practoraat gericht op regeneratieve landbouw ontwikkelt het practoraat zich goed door.

Looptijd
Het is de bedoeling eind 2024/begin 2025 het practoraat van start gaat. De duur van het practoraat is 4 jaar.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met Sjoerd Pool, s.pool@terra.nl.

 

Achtergrondinformatie

 

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw en landbeheer die zich richt op het herstellen en verbeteren van de gezondheid van ecosystemen, bodem en biodiversiteit. Regeneratieve landbouw heeft als doel samen te werken met natuurlijke systemen om de bodemgezondheid te verbeteren, waterretentie te verhogen en koolstof vast te leggen.

Belangrijke principes van regeneratieve landbouw zijn:

•          Bodemgezondheid

•          Biodiversiteit

•          Waterbeheer

•          Koolstofvastlegging

 

Wat houdt een practoraat in?

Waar binnen het hbo sprake is van lectoraten, wordt binnen het mbo gewerkt met practoraten. Een practoraat is een expertiseplatform waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven. De laatste jaren zien we dat er steeds meer practoraten binnen het mbo worden opgezet. Dit is belangrijk omdat juist in het mbo kennisontwikkeling voor een groot deel plaatsvindt binnen de context van de praktijk.